Брой 217 (1481), 13-11-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Алтернативен бюджет с ниски данъци и излишък (2018 г.)


За 15-та поредна година Институтът за пазарна икономика (ИПИ) изготвя своя Алтернативен бюджет с ниски данъци. Представянето на тазгодишното издание на Алтернативния бюджет е в условия на две поредни години с висок икономически растеж, а перспективата за следващите три години е развитието на икономиката да запази настоящите темпове. По-високите икономически темпове оказаха и положително влияние върху публичните финанси, като бюджетното салдо премина от дефицит от близо 2,5 млрд. лв. през 2015 г. към излишък от близо 1,5 млрд. лв. само в рамките на една година. Въпреки това управляващите продължават да планират бюджетни дефицити, което противоречи както на логиката за водене на устойчива фискална политика, така и на препоръките на ЕК – излишъци при растеж на икономиката и дефицити при спад.

Традиционно Алтернативният бюджет на ИПИ включва идеи за реформи като намаляване на основни данъци и осигуровки, оптимизиране на публичните разходи, повече избор в осигурителните системи, задълбочаване на финансовата децентрализация и други. Тази година към тези идеи е прибавено и постигане на бюджетен излишък, за да се възстанови фискалният резерв на страната поне до предкризисните си нива. Целта е да се осигури буфер за публичните финанси при бъдещи икономически шокове – т.нар. бели пари за черни дни.

По време на икономическата криза и възстановяването от нея управляващите настояваха, че не е моментът за реформи заради трудните икономически условия. След това последваха няколко години на предсрочни парламентарни избори и политическа криза, когато обяснението беше същото – не е сега моментът за реформи. След две години на висок икономически растеж и очаквания той да се запази и през следващите три години е крайно време за реформи!

Предвид бурното икономическо развитие и недостига на квалифицирани кадри на пазара на труда, най-важната реформа е тази в образованието. Необходимо е в най-кратки срокове да се обвърже финансирането на образованието с постиганите резултати, да се създадат адекватни стимули за привличане на млади и амбициозни учители и реално да се въведе дуалното образование.

В средносрочен план е необходима административна реформа, която да повиши качеството на публичните услуги, да подобри условията на труд в публичната администрация, включително заплащането, за сметка на намаляване на щатните бройки.

В дългосрочен план е необходим дебат и дългосрочна визия за бъдещето на социалното и здравното осигуряване, след което последователно да се прилагат приетите мерки.


Прочетете повече на: http://ime.bg/bg/articles/alternativen-byudjet-s-niski-danyci-i-izlishyk-2018-g1/#ixzz4yJdtlrD7
 
 
НОВИНИ ОТ БТПП
Семинар по безопасни и здравословни условия на труд се проведе в гр. Априлци
Обучение за председатели и представители на регионални търговско-промишлени палати Още
Цветан Симеонов: Очакваното споразумение за свободна търговия между ЕС и Тунис ще даде нов тласък на взаимното сътрудничество
Вицепрезидентите на Конфедерацията на работодателите на Тунис посетиха Палатата Още
Среща с френска бизнес дeлeгaция
Организирана от Френската работодателска организация МЕDЕF Още
Наближава „София Десерт Фест”
Фестивал на сладките и тестени изкушения Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Русенската ТИК започва работа по изготвяне на обучение за служители и мениджъри за Индустрия 4.0
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Алтернативен бюджет с ниски данъци и излишък (2018 г.)
Икономисти предлагат премахването на неефективни данъци Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейският парламент иска по-дълбоки връзки на ЕС с Украйна, Грузия и Молдова
Cреща на върха с източните партньори на 24 ноември Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
16 ноември - "Хоризонтите пред облака: ИТ услуги, клаудсорсинг и интернет на нещата"
Седмa национална конференция за облачни технологии Още
Международна конференция „EDIT4tomorrow“
23 ноември 2017 г., Национална галерия „Квадрат 500“, гр. София Още