Брой 92 (1104), 14-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: БВП през първото тримесечие се повишава с 2,9% на годишна база


Брутният вътрешен продукт на България нараства с 2,9% през първото тримесечие на годината спрямо същия период на предходната година. В сравнение с предходното - четвъртото тримесечие на миналата година, увеличението е с 0,7 на сто, сочат данните на Националния статистически институт (НСИ).

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за първото тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 17,926 млрд. лв.

Реализираната добавена стойност през първото тримесечие на 2016 г. е 15,207 млрд. лeвa. 

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85,2%), което в стойностно изражение възлиза на 15,268 млрд. лева. През първото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 2,839 млрд. лв. и заема 15,8% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.

Тримесечни изменения

През първото тримесечие на 2016 г. спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. БВП се увеличава с 0,7%. За същия период брутната добавена стойност нараства с 0,9%.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване през първото тримесечие на 2016 г., принос за регистрирания икономически растеж има крайното потребление - с 0,5%.

Годишни изменения 

През първото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 2,9% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2,5%.

Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 2,4%. Бруто образуването на основен капитал отчита намаление през първото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 3,9%. Износът и вносът на стоки и услуги намаляват съответно с 0,3 и 2,8%.

НОВИНИ ОТ БТПП
Работна среща на министър Кунева с работодателските организации
Обсъждане на проблеми, свързани с професионалното образование и осигуряването на квалифицирани кадри Още
БТПП участва в кръгла маса на ЕНП и бизнеса в Брюксел
Дискусия по актуални теми от европейския дневен ред Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Виена откри новото си представителство в София
Създаване на възможности за реализация на успешни съвместни проекти между Виена и София – една от целите на представителството Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Съветът за развитие към Министерски съвет подкрепи проекта за Закон за концесиите
Предвижда се да бъдат въведени три режима – за строителство, за услуги и за ползване Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: БВП през първото тримесечие се повишава с 2,9% на годишна база
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85,2%) Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Участниците в международната конференция по демография приеха обща стратегическа декларация
За изработване на общ механизъм за стратегическо решаване на най-острите демографски проблеми Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар „Сключване на договори, управление на човешки ресурси, свободни търговски зони и възможности за търговия без граници с Китай“
Насочен към фирми от различни сектори, които планират или към момента реализират износ в Китай Още
IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2016
17 май 2016 г., София хотел Балкан Още