Брой 92 (1104), 14-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

Виена откри новото си представителство в София


Кметството на Виена (Rathaus) е един от символите на австрийската столица. Снимка: wien.gv.at

Община Виена откри официално на 12 май 2016 г. новото си Бюро за международни връзки в София Ойроком-ПР (Eurocomm PR) в присъствието на представители на Столична община и на деловите среди. БТПП бе представена от главния секретар Васил Тодоров.

Мисията на международните офиси в София и в още седем европейски столици е да поддържат тесен контакт и сътрудничество между австрийската столица и местните градски администрации.

Географското положение на Виена я превръща в естествен център за комуникации между Източна и Западна Европа. Осъзнавайки това предимство, още през 1996 г. тя започна изграждането на мрежа от свои представителства в някои източноевропейски столици, а в София то бе открито през 2001 г. До края на 2015 г. международните офиси функционираха под името Компрес (ComPRess), а от януари 2016 г. мрежата се казва Ойроком-ПР и заедно с други 70 общински фирми е част от Виенски холдинг (Wien Holding GmbH).

Управителите на Ойроком-ПР Виена Марсин Котловски и Маркус Пьолхубер в приветствията си очертаха бъдещата дейност на компанията. Те посочиха, че в ерата на глобализацията мегаполисите са изправени пред сходни предизвикателства, за да подсигурят на жителите си високо качество на живот. Модерните комуникационни технологии пък дават възможност на регионите да си сътрудничат по-активно, а международните връзки придобиват все по-важна роля. Поради това Виена се стреми към тясно сътрудничество с градовете-партньори в областта на градоустройството, строителството на социални жилища, енергоснабдяването и ефективното използване на енергията, водоснабдяването, градския транспорт, образованието и културата, както и при изработването на стратегии за развитието на „интелигентния град“.

Дейността на Ойроком-ПР е насочена към насърчаване на диалога между общинските администрации и създаване на възможности за реализация на успешни съвместни проекти между градовете в Европа.

НОВИНИ ОТ БТПП
Работна среща на министър Кунева с работодателските организации
Обсъждане на проблеми, свързани с професионалното образование и осигуряването на квалифицирани кадри Още
БТПП участва в кръгла маса на ЕНП и бизнеса в Брюксел
Дискусия по актуални теми от европейския дневен ред Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
Виена откри новото си представителство в София
Създаване на възможности за реализация на успешни съвместни проекти между Виена и София – една от целите на представителството Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Съветът за развитие към Министерски съвет подкрепи проекта за Закон за концесиите
Предвижда се да бъдат въведени три режима – за строителство, за услуги и за ползване Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: БВП през първото тримесечие се повишава с 2,9% на годишна база
Най-голям дял в БВП заема крайното потребление (85,2%) Още
ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ
Участниците в международната конференция по демография приеха обща стратегическа декларация
За изработване на общ механизъм за стратегическо решаване на най-острите демографски проблеми Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар „Сключване на договори, управление на човешки ресурси, свободни търговски зони и възможности за търговия без граници с Китай“
Насочен към фирми от различни сектори, които планират или към момента реализират износ в Китай Още
IDC CLOUD LEADERSHIP FORUM 2016
17 май 2016 г., София хотел Балкан Още