Брой 97 (354), 21-05-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2013 година


Секторът на услугите у нас търпи леко подобрение през първите три месеца на тази година. По данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани днес, положителни тенденции се забелязват както на месечна, така и на годишна база.

Според предварителните данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2013 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи”, изчислен от сезонно изгладени данни, нараства с 2.8% в сравнение с четвъртото тримесечие на 2012 година.

Тук най-висок ръст (4.7 на сто) е регистриран при дейност „Складиране и обработка на товари, спомагателни дейности в транспорта“, докато при „Воден транспорт“ е отчетено намаление от 7.3 на сто.

Същевременно оборотът в сектора „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения” се увеличава с 3.3% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 година.

Най-голямо е увеличението при „Информационни услуги“ - 13.3%. Намаление от 17.3% обаче е регистрирано при „Издателска дейност“. Същевременно през последните три месеца на 2012 г. беше отчетен ръст "Издателска дейност“ -от 11.8%

При „Други бизнес услуги” най-висок ръст (24.0%) спрямо предходното тримесечие е регистриран в „Административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност”. Същевременно намаление от 14.3% се наблюдава при „Други професионални дейности”.

По-детайлна информация: Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2013 година

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП участва в първото заседание на 42-рото Народно събрание
Българските вина с 16 златни медала от Балканския винен конкурс и фестивал
Гранд Трофеят отиде при македонското вино Chateau Kamnik 2010 Merlot Single Vineyard Reserve Още
Активизиране на двустранните контакти с Финландия обсъдиха в БТПП
Студенти от Angelo State University, Тексас на посещение в БТПП
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Семинар за правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
България: административни пречки пред бизнеса на общинско ниво. Доклад на Световната банка
Целта на консултацията е да направи публичен предварителния доклад от проведеното проучване Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Индекси на оборота в услугите през първото тримесечие на 2013 година
По данни на НСИ положителни тенденции се забелязват както на месечна, така и на годишна база Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана от Българо-унгарската търговска камара за участие в „Среща с Унгария преди летния сезон”
30 май 2013 г. от 18 часа, хотел „БудаПеща”, София Още