Брой 247 (1511), 28-12-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

2017 година – най-силната икономически от кризата насам


Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика

Не би било пресилено да се каже, че 2017 година беше най-силната година в икономически план от кризата насам, т.е. за последните 9 години. Растежът за цялата година се очаква да бъде поне 4%, пазарът на труда създаде рекорден брой нови работни места, а заетостта по последни данни е на най-високото си ниво изобщо, т.е. откакто НСИ провежда наблюдението си на работната сила (от 2003 г.). Коефициентът на заетост достигна 68,5% през третото тримесечие на 2017 г. за населението на 15-64 г. – предишният рекорд беше 65% и бе поставен през третото тримесечие на 2008 г.

Факторите зад доброто представяне на икономиката са както позитивната външна среда, така и нужните предпоставки у дома. Положителният бизнес климат се усеща в по-голямата част от Европа, като растежът в ЕС-28 се прогнозира да достигне 2,3% тази година – далеч по-висок темп от предишните прогнози и съпоставим с най-добрия растеж от кризата насам. В резултат износът на стоки от България за ЕС тази година се представя много добре и бележи ръст от около 11% за 10-те месеца до октомври (спрямо ръст от около 6% за същия период на миналата година). За разлика от миналата година, износът и  към останалата част от света също е много силен през 2017 г., като растежът на продажбите извън ЕС е 16% за първите 10 месеца тази година.

Много малко са продуктовите групи, които не се радват на ръст на износа през 2017 г., като при повечето пера нарастването е двуцифрено. От четирите основни групи продукти (според статистиката на БНБ) – потребителски стоки, суровини и материали, инвестиционни стоки и енергийни ресурси, най-силен растеж на износа за 9-те месеца на 2017 г. бележат инвестиционните стоки (с 21%), като тук се включват транспортните средства, електрическите уреди, машините и апаратите и др.

Само преди 17 години, през 2000 г., инвестиционните стоки имаха дял от едва 13% в износа на всички неенергийни стоки, а тази година този дял достига вече 29%. Преструктурирането на износа към стоки с по-висока добавена стойност, каквито са инвестиционните, е може би една от най-добрите тенденции за българската икономика през последните 10-20 години – при това тази тенденция е трайна и показва реални, положителни промени в структурата на икономиката.

В дългосрочен план все по-голямата тежест на инвестиционните стоки  в износа е за сметка на потребителските стоки, както и на суровините и материалите. Все пак, през 2017 г. (от януари до септември) суровините и материалите също бележат много сериозен ръст и така техният дял в износа на неенергийни стоки се запазва на 43%. Тази година е била много силна за износа на метали, като износът на цветните нараства с 66%, а този на желязото, чугуна и стоманата – с  31%. Предвид чувствителността на стойността на износа на металите към международните цени, трябва да се отбележи, че през 2017 г. нарастват сериозно количествата на изнесените черни и цветни метали.

Когато се говори за износ, често фокусът пада върху стоките, а износът на услуги се пренебрегва. През последните години обаче България се превърна в много сериозен износител на услуги, като благодарение на това текущата сметка и миналата, и 2017 г. (октомври) е на излишък. Излишъкът се дължи най-вече на износа на туристически услуги, които от своя страна получиха силен тласък от стъпването на две нискотарифни компании в страната. Транспортните услуги и другите услуги също са с положителен баланс за България.

Освен външната среда, бизнес климатът в страната също е благоприятен.  Крайното потребление расте, включително и заради силния пазар на труда, кредитната активност се засилва, а строителството отново набира скорост. Предвид това, че разрешителните за строеж в страната тепърва  се увеличават и още са далеч от нивата си от предишния бум, има поле за по-нататъшно нарастване на строителната продукция. В София, обаче, вече можем да говорим за нов бум на строителството и вероятно и нов балон, предвид много бързия растеж на цените (двуцифрен от второто тримесечие на 2016 г. насам) и рекордната стойност на разрешителните за строеж.

Перспективите за 2018 г. също са силно положителни. Строителството тепърва набира сила в част от страната, туризмът се представя отлично и изгледите за ски сезона и лятото на 2018 г. са много добри, а износът ще продължи да се радва на добри пазари, което ще подкрепя износноориентираните отрасли. Туризмът и по-високите доходи на работещите пък ще тласкат нагоре вътрешното потребление и следващата година.

Дали растежът на българската икономиката ще успее да нахвърли 4% през 2018 г. ще зависи най-вече от способността на българския бизнес да се адаптира към все по-стегнатия пазар на труда, където свободният ресурс е силно ограничен (ако въобще го има). Това, което бизнесът може да направи, е да бъде още по-активен в обучението на собствените си кадри, както и да търси възможности не само за внос на кадри от чужбина, но и за механизация на дейностите си  - там, където това е възможно. Що се отнася до правителството, фокус върху образованието на всичките му нива, както и още по-облекчен внос на кадри отвъд висококвалифицираните специалисти и сезонните работници са задължителната подкрепа, без която потенциалът на икономиката няма как да се повиши.

НОВИНИ ОТ БТПП
Призив на АОБР към българския бизнес за връщане към регулиран пазар на електроенергия
Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME
Електронен бизнес сертификат за успешни малки и средни предприятия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Хасковската търговско-промишлена палата изпълнява проект SOCIAL FORCES
За увеличаване на заетостта в трансграничния регион Гърция-България Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
2017 година – най-силната икономически от кризата насам
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Новите подоходни декларации вече са достъпни в сайта на НАП
За облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2017 г. Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Държавна такса за пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел не се дължи
Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел преминава към Агенция по вписванията Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инвестиционна конференция в гр. Кан Тъ, Виетнам
С участието на над 200 представители на компании от Южен Виетнам Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен ден: ИКТ за наука и малки и средни предприятия
11 януари 2018 г., от 9:00 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, гр. София Още