Брой 247 (1511), 28-12-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР

Държавна такса за пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел не се дължи


Във връзка с преминаването на Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията е прието Постановление на Министерски съвет № 270/08.12.2017 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавни такси, събирани от Агенция по вписванията, като таксите за предоставяните услуги относно юридически лица с нестопанска цел, считано от 01.01.2018 г., са както следва:

1.  По заявление за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел:

  • на сдружение: на фондация - 50 лв;
  • на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - 50 лв;
  • на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел - 50 лв;

2.  По заявление за вписване на обстоятелства в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, подадено по електронен път, сe събират следните такси:

  • на сдружение; на фондация - 25 лв;
  • на клон на чуждестранно юридическо лице с нестопанска цел - 25 лв;
  • на преобразуване на юридическо лице с нестопанска цел - 25 лв.

 

Съгласно § 25, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел юридическите лица с нестопанска цел, вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при окръжните съдилища, са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г.

Държавна такса за пререгистрацията не се дължи.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Призив на АОБР към българския бизнес за връщане към регулиран пазар на електроенергия
Отлична оценка на вашата компания с EXCELLENT SME
Електронен бизнес сертификат за успешни малки и средни предприятия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Хасковската търговско-промишлена палата изпълнява проект SOCIAL FORCES
За увеличаване на заетостта в трансграничния регион Гърция-България Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
2017 година – най-силната икономически от кризата насам
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Новите подоходни декларации вече са достъпни в сайта на НАП
За облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2017 г. Още
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР
Държавна такса за пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел не се дължи
Регистърът на юридическите лица с нестопанска цел преминава към Агенция по вписванията Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Инвестиционна конференция в гр. Кан Тъ, Виетнам
С участието на над 200 представители на компании от Южен Виетнам Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационен ден: ИКТ за наука и малки и средни предприятия
11 януари 2018 г., от 9:00 ч. в конферентната зала на Дом на Европа, гр. София Още