Брой 123 (1387), 30-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

Световната банка представи модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар


На среща в Министерството на енергетиката пред широк кръг от заинтересовани страни Световната банка представи проучването си върху електроенергийния сектор в страната и препоръките за неговото реформиране във връзка с въвеждането на пълна либерализация на пазара.

Промените трябва да осигурят стабилност, сигурна среда, конкурентен пазар за производителите и възможност за избор на потребителите, каза пред участниците в срещата заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков.

Един от основните проблеми пред енергийния отрасъл са натрупаните в миналото финансови дефицити, сочи анализът на Световната банка. С предприетите през 2015 и 2016 г. мерки за стабилизиране на системата тези дефицити намаляват значително и в момента отрасълът се развива устойчиво.

Друг извод от направените анализи гласи, че българският електроенергиен пазар е изложен на ценови рискове при колебания в доставките. Затова е важно да има финансови механизми, които да управляват тези рискове. Екипът на Световната банка препоръчва въвеждането на т.нар. "договори за разлика" като един от успешните модели за това. При този тип договори се определя една референтна цена и промените на пазарните цени спрямо нея се компенсират от едната или другата договарящи се страни. Една от дискутираните възможности е фонд "Сигурност на електроенергийната система" да бъде страна по тези договори. Според екипа на Световната банка тази практика е дала много добри резултати в други държави и това е високоефективен начин за успешно  осъществяване на прехода от модела "единствен купувач" към дерегулиран пазар.

Сериозно място в дискусията бе отделено на защитата на т.нар. уязвими потребители. Още през миналата година работна група с участието на експерти от ГД "Енергетика" към Европейската комисия и на Министерството на труда и социалната политика формулира критериите за тези потребители – това за всички, които в момента получават помощи за отопление, възрастните хора над 70 г., които живеят сами и единственият им доход е от пенсия под линията на бедност, хора с увреждания, които имат нужда от чужда помощ и семейства на деца с такива увреждания. За всички тях се предлага в първоначалния преходен период да действа социална тарифа за електроенергията в размер на 70% от либерализираната цена. За семейства, които се отопляват с електричество, тази тарифа ще важи до 150 квтч месечно потребление, а за останалите – до 100 квтч. Анализът на Световната банка посочва, че прилагането на такава социална тарифа ще неутрализира в голяма степен ефекта от дерегулирането на цените.

Работата по детайлите на модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар ще продължи в тясно сътрудничество със Световната банка. Според мнението на повечето участници в дискусията, структурирането на фонда и неговият ресурс, мерките за защита на уязвимите потребители, изясняването на това как и какви договори за разлика ще бъдат въведени са въпроси от ключово значение за успешно имплементиране на модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар.

НОВИНИ ОТ БТПП
Улесняване на регулаторните режими и подобряване на условията за инвестиции – тема на среща в Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Регионален форум: „ЕС - План за инвестиции и инициативи за растеж”
„България в ЕС: ползи и предизвикателства 10 години по-късно” - сред обсъдeните теми Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисия за защита на конкуренцията прие становище по Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
БЪЛГАРИЯ И ЕС
От 1 юли 2017 г. България ще представлява Европейския съюз в Катар и Монголия
На по-късен етап страната ни ще поеме и тази роля в Кувейт и КНДР за период от 6 месеца Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира втори прием на стратегии за близо 350 млн. лв. за Водено от общностите местно развитие
Ще се финансират инвестиции в общинска инфраструктура, развитие на микро, малки и средни предприятия, модернизиране на земеделските стопанства, туризъм Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Световната банка представи модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар
Стабилност, сигурна среда, конкурентен пазар за производителите и възможност за избор на потребителите Още
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Интернет сайтове за новини, е-търговия, детективски услуги и пластична хирургия, са сред първите действащи домейни на кирилица
Повече от 7000 интернет имена в пространството „.бг“ са заявени от граждани и фирми Още
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Органични храни: договорени са нови правила за етикетиране в ЕС
По-строги проверки по веригата за доставки Още