Брой 123 (1387), 30-06-2017
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Регионален форум: „ЕС - План за инвестиции и инициативи за растеж”


На 28 юни в гр. Ловеч се проведе форум за местни и регионални власти: „ЕС - План за инвестиции и инициативи за растеж”. Той бе организиран от Областна администрация Ловеч и Европейски информационен център „Европа директно“ при Габровска търговско-промишлена палата (ГТПП) и със съдействието на РСО „Централна Стара планина“.

При откриването на форума Областният управител на Ловеч Георги Терзийски подчерта: „Моят прочит на темата е - да поговорим за възможностите на Плана Юнкер. Макар и да звучи сложно и малко да са хората, които го разбират като материя, все пак трябва да е ясно на всички ни, че темата е много важна за всяка община, област, за страната ни, за всеки човек. Защото именно възможностите, които се разкриват пред България по Плана Юнкер касаят всеки един от нас, дават възможности за развитието на бизнеса, а от там и разкриването на работни места и засилване на икономиката ни. Вече е ясно, че все повече ще се говори за финансови инструменти и все по-малко за грантове, особено когато става въпрос за частния бизнес. А в тези финансови инструменти има над един милиард български лева, които трябва да достигнат до бизнеса, а от там и до хората.“

През 2015 г. ЕС стартира безпрецедентна инвестиционна инициатива, за да подпомогне растежа, да увеличи работните места и да съживи стратегическите инвестиции в ключови сектори в Европа. Европейският инвестиционен план за Европа цели да отключи обществени и частни инвестиции в размер от най-малко 315 милиарда евро до 2018 г., подобрявайки достъпа до рисково финансиране за компании от всякакви мащаби. До май 2017 г. одобрените средства за финансиране за България в рамките на Плана Юнкер са 206,9 милиона евро. Очаква се те да мобилизират около 1,124 милиарда евро за инвестиции, стана ясно на срещата.

Специален поздрав към организаторите и участниците от област Ловеч отправи с видеообръщение и българският евродепутат Ева Майдел (Паунова). Тя представи какви са намеренията на ЕК и Парламента за продължение на Плана Юнкер, както и възможностите, които той дава.

Чрез Плана Юнкер се тестват инструменти, които ще бъдат използвани през следващия програмен период от ЕС. В основата на Плана стои публично-частното партньорство. Ето защо на тази тема, както и на новия Закон за концесиите бе посветена основната част от форума, а темите бяха представени от Александър Трифонов – сертифициран консултант по управление (www.trifonoval.blogspot.com), и Иво Пенчев – Председател на Общинския съвет Добрич.

По време на форума бяха коментирани още и основните цели на Плана за инвестиции за Европа - насърчаване на създаването на работни места и икономически растеж; удовлетворяване на дългосрочните потребности на икономиката и увеличаване на конкурентоспособността; укрепване на производствения капацитет и инфраструктурата на EC; подобряване на инвестиционната среда.

Сред обсъжданите теми бе и „България в ЕС: ползи и предизвикателства 10 години по-късно”, представена от Галина Михнева, изп. директор на Габровската търговско-промишлена палата.

Във форума участваха представители на местните власти от област Ловеч и Габрово, НПО и Областния информационен център и др.


 

НОВИНИ ОТ БТПП
Улесняване на регулаторните режими и подобряване на условията за инвестиции – тема на среща в Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Регионален форум: „ЕС - План за инвестиции и инициативи за растеж”
„България в ЕС: ползи и предизвикателства 10 години по-късно” - сред обсъдeните теми Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Комисия за защита на конкуренцията прие становище по Законопроект за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс
БЪЛГАРИЯ И ЕС
От 1 юли 2017 г. България ще представлява Европейския съюз в Катар и Монголия
На по-късен етап страната ни ще поеме и тази роля в Кувейт и КНДР за период от 6 месеца Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира втори прием на стратегии за близо 350 млн. лв. за Водено от общностите местно развитие
Ще се финансират инвестиции в общинска инфраструктура, развитие на микро, малки и средни предприятия, модернизиране на земеделските стопанства, туризъм Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Световната банка представи модела за пълна либерализация на електроенергийния пазар
Стабилност, сигурна среда, конкурентен пазар за производителите и възможност за избор на потребителите Още
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Интернет сайтове за новини, е-търговия, детективски услуги и пластична хирургия, са сред първите действащи домейни на кирилица
Повече от 7000 интернет имена в пространството „.бг“ са заявени от граждани и фирми Още
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Органични храни: договорени са нови правила за етикетиране в ЕС
По-строги проверки по веригата за доставки Още