Брой 158 (1170), 17-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

МС одобри резултатите от участието на българската делегация в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност


Министерският съвет одобри резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност, което се проведе на 18 и 19 юли в Братислава. 
 
По темата за ускоряването на цифровата трансформация на индустрията в ЕС в частта „Вътрешен пазар и индустрия” министрите обсъдиха необходимостта от подкрепата за инвестициите, създаването на благоприятна регулаторна среда, неутрална по отношение на технологиите, и изграждането на подходящи умения. Интелигентната трансформация на индустрията може да бъде подкрепена чрез използване на публично-частни партньорства като механизъм за насърчаване на иновациите в сфери с висок потенциал за добавена стойност. Сред механизмите за насърчаване внедряването на цифрови технологии са и Европейският фонд за стратегически инвестиции, платформите за интелигентна специализация и програмата „Хоризонт 2020”.
 
В частта „Научни изследвания” бе проведен дебат за мерките в подкрепа на младите учени и развитието на научна кариера. Представена бе Братиславската декларацията на младите учени, която ще бъде анекс към проект на заключения на Съвета по конкурентоспособност относно мерките в подкрепа на младите учени. В рамките на втората сесия – „Развитие на европейска научноизследователска и иновационна екосистема за иновативни МСП”, ЕК получи подкрепа за стартирането на инициативата Европейски иновационен съвет с включени 10 дейности за съвместно сътрудничество с държавите-членки за подкрепа на иновациите в МСП.
 
НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП с принос за повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост на безработните
БТПП отличи с почетен диплом посланика на Финландия в България
Приоритетни сектори на сътрудничество със страните от Меркосур и Мексико
Във връзка със стартиралия процес на консултации, фирмите имат възможност да предоставят своите предложения и коментари Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Актуализира се срокът за разработване на нормативната уредба за въвеждане на тол системата у нас
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Финансовият лизинг расте с 3,9%
Сключените през второто тримесечие на 2016 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 392 млн. лв. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
МС одобри резултатите от участието на българската делегация в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Заместник-министър Маринела Петрова е определена за представител на България в международни финансови институции
ГЛЕДНА ТОЧКА
Икономическият растеж остава 3% и през второто тримесечие
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
На 13 октомври 2016 г. ще се проведе Четвъртото издание на Европейския парламент на предприятията в Брюксел
БТПП напомня, че крайният срок за регистрация и заплащане на такса за участие е 13 септември 2016 г. Още