Брой 158 (1170), 17-08-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

БТПП с принос за повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост на безработните


БТПП приключи успешно изпълнението на проекта „КЛИПС - квалификация, личностна интеграция и професионално съдействие” по Националния план за действие по заетостта с четири месеца по-рано от предвидения краен срок за изпълнението на проекта.

В организираните обучения за професионална квалификация и придобиване на ключови компетентности бяха включени общо 1450 безработни лица от всички региони на страната.

От тях успешно завършиха обучението си и получиха удостоверение или свидетелство за завършен курс на обучение 1333 безработни.

За придобилите чрез проекта умения и квалификация безработни лица заетост бе осигурена общо за 727 лица, като за 73 бе осигурена субсидирана заетост, а за 654 лица /при първоначано планирани 507 лица/ бе осигурена заетост на първичния трудов пазар. Това е с 10% повече от първоначално заложените цели и индикатори – или за 147 безработни лица в повече бе осигурена възможност да преминат трудния път от безработица към заетост.

Българската търговско-промишлена палата винаги е полагала сериозни усилия за балансирано развитие на пазара на труда, за да бъдат удовлетворени потребностите на работодателите от добре подготвени специалисти, които да могат да се справят с предизвикателствата на динамично и иновативно развиващата се икономика, както в страната, така и в ЕС. Придобиването на нови знания и умения, на нова професионална подготовка и ключови компетентности е фактор и за намаляване на безработицата, особено сред младите хора, които така могат да бъдат включени активно в пазара на труда.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП с принос за повишаване на квалификацията и осигуряване на заетост на безработните
БТПП отличи с почетен диплом посланика на Финландия в България
Приоритетни сектори на сътрудничество със страните от Меркосур и Мексико
Във връзка със стартиралия процес на консултации, фирмите имат възможност да предоставят своите предложения и коментари Още
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Актуализира се срокът за разработване на нормативната уредба за въвеждане на тол системата у нас
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Финансовият лизинг расте с 3,9%
Сключените през второто тримесечие на 2016 г. нови договори за финансов лизинг са в размер на 392 млн. лв. Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
МС одобри резултатите от участието на българската делегация в заседание на Съвета на ЕС по конкурентоспособност
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Заместник-министър Маринела Петрова е определена за представител на България в международни финансови институции
ГЛЕДНА ТОЧКА
Икономическият растеж остава 3% и през второто тримесечие
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
На 13 октомври 2016 г. ще се проведе Четвъртото издание на Европейския парламент на предприятията в Брюксел
БТПП напомня, че крайният срок за регистрация и заплащане на такса за участие е 13 септември 2016 г. Още