Брой 28 (33), 09-02-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Отношенията на ЕС с бързо развиващите се страни: към нова система на глобално управление

Бързо развиващите се икономически страни все повече се превръщат във важни играчи на световната сцена. Китай се очаква да има най-голямата икономика в света преди 2020 г., а Индия може да се превърне в лидер по темп на икономически растеж преди 2050 г. Доклад, одобрен от Европейския парламент миналата седмица, призовава за по-близко сътрудничество със страните от т.нар. група БРИКЮ (Бразилия, Русия, Индия, Китай и Южна Африка) и с други страни с цел изграждане на нова система на глобално управление, основана на диалог, сътрудничество и универсални ценности.

Г-н Jacek Saryusz-Wolski (ЕНП, Полша), докладчик на Европейския парламент по темата, смята, че развитите и развиващите се страни имат общ интерес да си сътрудничат по решаването на проблемите, свързани със стабилността и сигурността, които застрашават световното икономическо развитие. Парламентът не споделя мнението, че възходът на развиващите се страни задължително ще доведе до намаляване на влиянието на ЕС върху света. По-скоро депутатите гледат на това като възможност ЕС да участва чрез двустранни и многостранни отношения с развиващите се страни в изграждането на многополюсна, приобщаваща система на глобално управление, която се бори ефективно с глобалните предизвикателства.

Групата страни, известна като БРИКЮ, понякога координира своите позиции по външнополитически въпроси, но отделните участнички в нея се различават съществено по политически, икономически и социални критерии. Затова Парламентът предлага да се наблегне на индивидуалния подход към всяка страна. В същото време той се обявява против стратегическата конкуренция между блокове от развити държави и бързо развиващи се сили. Моделът, зад който застава Парламентът, е смесен: връзки на двустранно, многостранно и недържавно ниво и създаване на коалиции по конкретни въпроси, които да преодоляват разделението между развити и развиващи се страни. Той също призовава ЕС да даде предимство на отношенията с онези страни от групата БРИКЮ, които споделят и зачитат демократичните ценности и се стремят към социална пазарна икономика.

От друга страна, многостранните форми на сътрудничество остават важни. Парламентът гледа на Г-20 като на полезен форум за изграждане на консенсус и вземане на решения с отчитането на мнението на всички. Той също подкрепя регионални организации, които включват страни от БРИКЮ и други развиващи се страни (например, АСЕАН и Меркосур), и насърчава сътрудничеството със страните от БРИКЮ за реформиране на институции като МВФ и Световната банка, които следва да отразяват промените в относителната икономическа тежест на страните по света.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП счита, че на този етап полезността на тристранния диалог е компрометирана
Палатата спира участието си в НСТС поради влошения климат в трипартитния диалог Още
Издаване на сертификати за форсмажор от БТПП
БТПП е поискала от съответните институции и министерства да изпращат копия от всеки документ, с който се въвеждат различни видове забрани Още
Среща на председателя на БТПП с кмета на Перник
Палатата продължава срещите си в регионите на страната Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Правителството подкрепя приемането на евродиректива, която да намали административната тежест при изготвянето на финансови отчети
С директивата се установява единен подход към структурата на финансовите отчети на предприятията в целия ЕС Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Отношенията на ЕС с бързо развиващите се страни: към нова система на глобално управление
Бързо развиващите се икономически страни все повече се превръщат във важни играчи на световната сцена Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Обявен е търг за доставка на оборудване в Узбекистан
Информацията за тръжната процедура е от СТИВ - Ташкент Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
"Ваканция и СПА експо" се открива на 16 февруари в Интер Експо Център – София
Участие са заявили над 280 компании от 16 страни Още
Търговска мисия в Запорожие, Украйна
Мисията е за МСП и е планирана за периода 17–24 март 2012 г. Още