Брой 12 (2018), 17-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ

ЕВРОПАЛАТИ: По-голяма роля на търговските палати в изпълнението на Плана за инвестиции на „Зелената сделка“


Асоциацията на европейските палати (ЕВРОПАЛАТИ) приветства Плана за инвестиции на Европейската зелена сделка, публикуван от Европейската комисия. Генерирането на достатъчен финансов ресурс е в основата на Зелената сделка и Търговските палати са съгласни с Комисията, че това няма да бъде възможно само с разходването на публични средства.                                                                  

Мрежата на Търговските палати ще подкрепи европейските институции за създаването на законодателна рамка, която да благоприятства частните инвестиции и ще следи отблизо опитите на Комисията да предложи задължителни критерии за екологосъобразни обществени поръчки и "позеленяване" на Европейския семестър.

Стимулирането на частните инвестиции в прехода към по-устойчива икономика, е абсолютно незаменимо. Председателят на ЕВРОПАЛАТИ Христоф Лайтл призова законодателите да вземат предвид обхвата и съотношението на допълнителните административни изисквания, особено за МСП, по отношение на целта. Освен това, той им напомни, че "Търговските палати са важни участници в изпълнението на Плана за инвестиции в Зелената сделка на място, като се започне с идентифицирането на поредица от жизнеспособни проекти".

Преразглеждането на насоките за държавната помощ, както и усилията за повишаване на ефективността на средствата на ЕС чрез насърчаване на различни видове иновативни финансови инструменти трябва да се основават на принципите на технологичната неутралност и разходната ефективност. Това е особено важно за секторите и икономическите дейности в преход, които са изложени на риск да се изправят пред допълнителни трудности при набирането на достатъчно финансиране. "Иновациите са от решаващо значение, за да запазим икономиката си конкурентоспособна. Предприятията се нуждаят от подкрепа, благоприятна рамка и правилните стимули. Трябва да имаме предвид, че политиката осигурява посоката, но компаниите са тези, които предприемат действия ", каза президент Лайтл.

Когато се отнася до региони, които трябва да претърпят по-дълбока трансформация, е важно да се разгледа преди всичко необходимостта от МСП в тези региони, тъй като те са тези, които предоставят работни места. Ето защо Търговските палати приветстват предложената Специална схема по InvestEU. "Бизнес организации, като Търговските палати, трябва да играят по-силна роля в изпълнението на мерките на " Зелената сделка", заключи президентът  Лайтл.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на АОБР относно „Стомана Индъстри“ АД
Изключително важно е основният работодател за област Перник да запази доброто си име Още
Създадена е българо-кипърска бизнес асоциация
Очертани сфери за двустарнно сътрудничество - недвижими имоти, туризъм, хранително-вкусова промишленост... Още
БГ Баркод: в полза на здравето
„Еко Хит“ ЕООД с най-много въведени продукти за седмицата 6-10 януари в електронния каталог БГ Баркод Още
Представяне на нова платформа с бизнес информация
Позволява извършването на справки за български фирми по различни показатели Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
ЕВРОПАЛАТИ: По-голяма роля на търговските палати в изпълнението на Плана за инвестиции на „Зелената сделка“
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
МРЗ пак расте, а механизъм на хоризонта няма
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Ще бъдат разработени мерки за ограничаване на злоупотребите с болничните
Предстои обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество Още
ОИСР представи резултатите от извършения преглед на управление на държавните предприятия в България
Предложения за мерки, които страната ни да приложи в краткосрочен и дългосрочен план Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Публикувана е обновената версия на офлайн модула за Интрастат оператора