Брой 12 (2018), 17-01-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ

ОИСР представи резултатите от извършения преглед на управление на държавните предприятия в България


България подобрява управлението на държавните предприятия, както и на практиките на упражняване на държавното участие. Това показва направеният преглед и оценка на рамката за корпоративно управление на държавните предприятия съгласно Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Резултатите от изследването бяха представени от Ханс Кристиансен от Секретариата към Работната група за държавно участие и приватизационни практики на ОИСР в Министерския съвет. В събитието участваха още заместник-министрите на финансите Маринела Петрова и на икономиката Лъчезар Борисов, представители на всички министерства и на Националното сдружението на общините в Република България.

Ханс Кристиансен: „Извършената наскоро правна реформа в България е голяма стъпка към прилагането на препоръките на ОИСР относно собствеността и управлението на държавните предприятия. Основният приоритет сега е да се гарантира първо приемането на адекватни подзаконови нормативни актове, а след това и че новият набор от правила ще бъде приложен изцяло в сектора на държавните предприятия в България“.  

Цветан Кюланов, ръководител на Представителството на Европейската комисия в България: „Държавните предприятия са важни участници в сектори като енергетиката, полезните изкопаеми, инфраструктурата и комуналните услуги. Удовлетворени сме, че подкрепата по линия на Програмата на ЕС за подкрепа на структурните реформи даде насоки за укрепване на законодателната среда в България по отношение на собствеността на държавните предприятия. Приемането на съвременни публични политики, свързани с управлението на държавните предприятия в съответствие с най-добрите международни практики, допълнително ще подпомогне интеграцията на страната в икономиката на ЕС“.

От страна на ОИСР бяха направени предложения за мерки, които страната ни да  приложи в краткосрочен и дългосрочен план, за да подкрепи прилагането на законодателството в тази сфера. Те включват подобряване ефективността на Агенцията за публичните предприятия и контрол, пълноценен режим на мониторинг и оценка на резултатите на публичните предприятия, създаване на подходящи правила и процедури за конкурсния подбор и назначаването на органите на управление в публичните предприятия, всички публични предприятия, категоризирани като големи, да прилагат международните стандарти за финансово отчитане и спазване на същите стандарти за оповестяване като дружествата, регистрирани на борсата, поддържане на равнопоставени условия на конкуренция с частните дружества.

Заместник-министър Петрова благодари за направените препоръки и подчерта, че с приемането на Закона за публичните предприятия държавните компании ще се  управляват по световните правила, които прилагат страните в ОИСР. „Вашите съвети ще подкрепят усилията за реформа в корпоративното управление на държавните предприятия и за постигане на целта ни за присъединяване към ERM II и към Банковия съюз. Чрез новото законодателство България отговаря и на Препоръките на Съвета на ЕС за България за 2019 г. във връзка с икономическите и фискалните политики и политиките по заетостта, в които е заложено модернизиране на корпоративното управление на държавните предприятия“, допълни заместник-министърът на финансите. Тя съобщи, че до края на месец януари 2020 г. предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане проект на правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Заместник-министър Лъчезар Борисов изтъкна, че свършената от българското правителство работа е приета много позитивно в ОИСР. По думите му обстоятелството, че публичните предприятия оперират с предоставени им публични средства изисква по-висока степен на прозрачност и публичност на дейността в сравнение с предприятията от частния сектор.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Позиция на АОБР относно „Стомана Индъстри“ АД
Изключително важно е основният работодател за област Перник да запази доброто си име Още
Създадена е българо-кипърска бизнес асоциация
Очертани сфери за двустарнно сътрудничество - недвижими имоти, туризъм, хранително-вкусова промишленост... Още
БГ Баркод: в полза на здравето
„Еко Хит“ ЕООД с най-много въведени продукти за седмицата 6-10 януари в електронния каталог БГ Баркод Още
Представяне на нова платформа с бизнес информация
Позволява извършването на справки за български фирми по различни показатели Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
ЕВРОПАЛАТИ: По-голяма роля на търговските палати в изпълнението на Плана за инвестиции на „Зелената сделка“
ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА
МРЗ пак расте, а механизъм на хоризонта няма
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Ще бъдат разработени мерки за ограничаване на злоупотребите с болничните
Предстои обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество Още
ОИСР представи резултатите от извършения преглед на управление на държавните предприятия в България
Предложения за мерки, които страната ни да приложи в краткосрочен и дългосрочен план Още
ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ
Публикувана е обновената версия на офлайн модула за Интрастат оператора