Брой 13 (18), 19-01-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Обществена консултация на ЕК: Поуки от икономическата криза

Предприятията преструктурират дейността си като начин да запазят своята конкурентоспособност и да останат в бизнеса. Много фирми трябваше да направят това по време на сегашната икономическа криза, което доведе до загуба на милиони работни места.

Някои работници запазиха работата си при работодатели, които все още се нуждаят от техните умения, благодарение на нови договорености, включително за намалено работно време и понижаване на заплатата в замяна на сигурност на работното място и други придобивки. Често това ставаше с подкрепата на местните и регионалните власти.

Европейската комисия търси мненията на обществеността за подобни подходи. Тя иска мнения и за начините, по които ЕС може да насърчава заетостта, растежа и конкурентоспособността по време на преструктуриране.

Сред обсъжданите въпроси са:

  • извличане на поуки от опита – ефективността на сегашната политика и на договореностите между работодатели и служители, особено схемите за работа с намалено работно време;
  • насърчаване на конкурентоспособността – подпомагане на промишлеността да се приспособи към икономическите промени и да получи по-добър достъп до финансиране по време на преструктуриране;
  • подпомагане на компаниите и работниците да се адаптират – ролята на дългосрочното планиране в управлението на промените, насърчаване на обучението с оглед на заетостта и нужните умения в бъдеще;
  • насърчаване на подкрепата на регионално и местно равнище – в съответствие с традиционния подход на всяка държава към споразуменията между работодатели и работници;
  • намаляване на последиците – начини компаниите, работниците и правителствата да запазят работните места и да намалят ефекта от преструктурирането.

Онлайн консултацията ще продължи до 30 март 2012 г.  Коментарите ще помогнат на ЕС да подготви по-добри отговори на бъдещи икономически спадове и на последиците от глобализацията.

Сред тези отговори са пакет от нови предложения относно мерки за заетост и подновените усилия за насърчаване на повече гъвкавост в договореностите между работодатели и работници, балансирана от подобрена социалноосигурителна помощ. Това е известно като съчетаване на гъвкавост и сигурност.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Виенският икономически форум подписаха меморандум за разбирателство
Следващото събитие „Vienna Economic Talks” ще се проведе през април т.г. в София Още
Нови членове на БТПП
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Намаляване на данъците наполовина с дарение за лечение на деца
Общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчната основа. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Обществена консултация на ЕК: Поуки от икономическата криза
Онлайн консултацията ще продължи до 30 март 2012 г. Още