Брой 13 (18), 19-01-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица

 

Наименование

Дейност

Търговски представителства на чуждестранни лица

БИЗНЕСЕКСПЕРТ (BIZNESEKSPERT)
Руска федерация

Търговия с продукти, включително с напитки; издателска дейност; строителство на сгради и съоръжения

ВЕНУС АФИНА (VENUS AFINA)
Арменска република

Хотели - хотелиерски услуги; търговия на дребно

ГРИГОР САРГИС СЕМИРДЖЯН (GRIGOR SEMIRJAN)
Арменска република

Софтуерни услуги

ЗЕЛЕНИ ЕЛИ (ZELENI ELI)
Руска федерация

Услуги - озеленяване и ландшафт

ИНЧКОМ ПТУ ЛТД (INCHCOM PTY. LTD)
Австралийски съюз

Конструиране, развитие, поддръжка и управление на недвижими имоти и други за търговски цели

КОНТУР СЕВЕРО-ЗАПАД (CONTUR SEVERO-ZAPAD)
Руска федерация

Разработка на софтуер; реклама

НЕОМЕТ ООД (NEOMET LTD.)
Руска федерация

Производство на космически летателни апарати

ПЕЛИКАН (PELICAN)
Руска федерация

Туристическа дейност; търговия на едро с нехранителни, потребителски стоки

Р-ИНЖИНИРИНГ (R-INJINIRING)
Руска федерация

Дейности в областта на архитектурата, инженерно-техническо проектиране, проектиране на производствени помещения, промишлен дизайн, общостроителни работи на сгради

ТЕКТОБОА (TECTOBOIS SAS)
Френска република

Търговия със сглобяеми дървени къщи

УГУРЯН (UGURYAN)
Арменска република

Спомагателни дейности на туристически агенции - транспорт

УЛВАГРЕКА ЛИМИТЕД (ULVAGREKA LIMITED)
Китайска народна република

Търговия с ценни книжа

ФОКСХАУНД КЪМПАНИ ЛИМИТЕД (FOXHOUND COMPANY LIMITED)
Китайска народна република

Търговия с ценни книжа

Допълнителна информация – както за новорегистрираните, така и за всички търговски представителства, може да намерите на интернет сайта на Палатата www.bcci.bg
 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Виенският икономически форум подписаха меморандум за разбирателство
Следващото събитие „Vienna Economic Talks” ще се проведе през април т.г. в София Още
Нови членове на БТПП
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Намаляване на данъците наполовина с дарение за лечение на деца
Общият размер на данъчните облекчения за дарения не може да е повече от 65% от годишната данъчната основа. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Обществена консултация на ЕК: Поуки от икономическата криза
Онлайн консултацията ще продължи до 30 март 2012 г. Още