Брой 215 (1973), 08-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЪЛГАРИЯ И ЕС

Есенна икономическа прогноза 2019 г.: Изпълнен с предизвикателства път напред


Европейската комисия (ЕК) очаква растежът на българската икономика да достигне 3,6 % през 2019 г., след което да се забави до 3 % през 2020 г. и 2,9 % през 2021 г. Основен двигател на растежа ще бъде вътрешното търсене, но приносът му леко ще отслабне през прогнозния период. Повишението на доходите ще подкрепи растежа на потреблението, но, от друга страна, той ще бъде ограничен от изчерпването на възможностите за нарастване на заетостта. Очаква се през следващите две години инвестициите да нарастват с умерено темпо поради увеличената несигурност във външната среда. Износът ще нараства в синхрон с външното търсене. Рисковете пред прогнозата са свързани с потенциално влошаване на външното търсене от страна на основни търговски партньори.

Средногодишната инфлация се прогнозира да бъде 2,4 % през 2019 г. Поради постепенното изчерпване на временните фактори и по-нататъшния спад на цените на петрола, инфлацията се очаква да спадне до 1,6 % през 2020 г. и отново да нарасне до 2,1 % през 2021 г.

Очакванията на ЕК за пазара на труда са нивото на безработица да продължи да се понижава до 4,4 % през 2019 г. и да достигне 4 % през 2021 г. Динамиката на заетостта е положителна от 0,6 % през 2019 г., но растежът се очаква да бъде преустановен от 2020 г., поради намалението на работната сила. От Комисията очакват реалният растеж на доходите да остане силен през 2019 г., подкрепен от повишението на минималната работна заплата и увеличението на доходите в публичния сектор, като ще остане висок и през 2020-2021 г., независимо че се очаква да се забави.

При публичните финанси ЕК очаква формиране на бюджетни излишъци за целия прогнозен период. През 2019 г. положителният бюджетен резултат е оценен на 1,1 % от БВП. През следващите години се залага нарастване на общите разходи поради ръст на публичните инвестиции в изпълнение на проекти, финансирани както с национални, така и със средства от еврофондовете. Дългът на сектор „Държавно управление“ се очаква да се понижи от 21,1 % през 2019 г. до 18,6 % от БВП през 2021 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП започва работа по проект за повишаване конкурентоспособността на МСП в транспортния сектор
Унгарска бизнес мисия от област Дьор-Мошон-Шопрон
По покана на Enterprise Europe Network към БТПП Още
Покана за среща - уъркшоп "B2B партньорства чрез дигитален маркетинг"
В помощ на собственици, маркетинг ръководители, бранд мениджъри... Още
Среща с председателя на Ливано-българския бизнес съвет
Предстои изложение в Ливан „Възстановяване на инфраструктурата на Сирия“ Още
БГ Баркод: каталог за всички категории продукти
Бургаската пивоварна „Металхед“ с най-много въведени продукта за седмицата 28 октомври - 1 ноември Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ:През септември 2019 г. индексът на строителната продукция се увеличава с 6.9%.
В търговията на дребно има годишен ръст 2.6%, а в промишлеността - спад от 0.1%. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Текущи затруднения с валутните разплащания на ливански контрагенти
СТИВ - Бейрут Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Есенна икономическа прогноза 2019 г.: Изпълнен с предизвикателства път напред
В България се очаква ръст на реалния БВП 3,6% през 2019 г., 3% през 2020 г. и 2,9% през 2021 Още