Брой 107 (2113), 08-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Възстановяването на свободното движение през границите е от изключително значение


  • Спешно е необходим план за възстановяване на Шенгенското пространство 
  • Евродепутатите предлагат регионален подход, който може да бъде по-пропорционален от националния граничен контрол 
  • Нужна е реформа на правилата за осигуряване на действително европейско управление на Шенген 

Нужно е бързо завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство,за да се гарантира свободата на движение и икономическото възстановяване на ЕС, казва комисията по граждански свободи

В резолюция, приета в четвъртък с 53 гласа „за“, 6 „против“ и 6 „въздържал се“, членовете на комисията на ЕП по граждански свободи (LIBE) изразяват своята загриженост относно текущото състояние на контрола по вътрешните граници в Шенгенското пространство и въздействието му върху хората и предприятията.

Те подчертават, че бързото и координирано завръщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство е от изключително значение за гарантиране на свободата на движение, едно от основните постижения на европейската интеграция, както и за осигуряване на икономическото възстановяване на ЕС след пандемията.

Настоявайки държавите членки да намалят ограниченията на свободата на движение до същата степен, до която се облекчават мерките за ограничаване на COVID-19, членовете на ЕП същевременно посочват, че регионалният подход може да бъде по-пропорционален от националния граничен контрол. Ограниченията на свободата на движение могат да бъдат премахнати, когато положението с общественото здраве в съседни региони се подобри в съпоставима степен.

Евродепутатите настоятелно призовават и за дебат относно създаването на план за възстановяване на Шенген и начините и средствата за възможно най-бързото връщане към напълно функциониращо Шенгенско пространство, за да се предотврати превръщането на временните проверки на вътрешните граници в постоянни. Планът трябва да включва и планове за действие при извънредни ситуации в случай на потенциална втора вълна на инфекцията.

Председателят на комисията по граждански свободи (LIBE) и докладчик Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания) заяви: „За огромното мнозинство от гражданите на ЕС Шенгенското пространство представлява едно от най-големите постижения в историята на ЕС и никога досега не е било излагано на разпространение на такава сериозна пандемия на негова територия. Категорично не одобрявам въвеждането на едностранни или непропорционални мерки от отделните държави членки за налагане на гранични ограничения към други държави членки, без те да са предварително съобщени или ясно очертани и ограничени във времето. Всички действия, предназначени за възстановяване на напълно действащо Шенгенско пространство, трябва да бъдат координирани на европейско равнище и да спазват изцяло принципа на недискриминация.“

Бъдещето на Шенген: ново управление и разширяване

В средносрочен план евродепутатите подчертават, че е необходимо да се обмисли как да се засили взаимното доверие между държавите членки и да се гарантира действително европейско управление на Шенгенското пространство. В светлината на новите предизвикателства те призовават Европейската комисия да предложи реформа на управлението на Шенген.

В своята резолюция членовете на ЕП също така настояват Съветът на ЕС и държавите членки да увеличат усилията си за интеграция в рамките на Шенген и да предприемат необходимите стъпки за приемането на България, Румъния и Хърватия в Шенгенското пространство. С изключение на тези три държави, Кипър и Ирландия, всички държави от ЕС са част от Шенгенското пространство. Държави извън ЕС, които са се присъединили към Шенген, са Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн.

 

Следващи стъпки

Резолюцията идва в резултат на дебат в комисията на ЕП по граждански свободи относно ситуацията в Шенгенското пространство. Очаква се резолюцията да бъде гласувана в пленарна зала на 17-19 юни.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представи бизнес климата в България пред немски фирми от провинция Северен Рейн-Вестфалия
Георги Стоев: ЕС трябва да действа за защита на световната търговия със стоки и услуги
Покана за уебинар „Иновативна система за наблюдение и оптимизация на производството“
18 юни 2020 г. от 11.00 часа Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Курс "Вътрешни одитори на НАССР. Етикетиране, енергийната стойност на храните"
Покана от Съюза по хранителна промишленост Още
НОВИНИ ОТ СМЕСЕНИ ПАЛАТИ
"Успешен бизнес в Румъния – говорят мениджърите на български компании"
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Концепция за прилагане на алтернативни подходи за регулиране на основни икономически сектори
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Българските туристи нe могат да спасят сезона на Черноморието
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
„Булгаргаз“ ЕАД трябва да възстанови суми на клиентите си, закупили природен газ при свободни цени
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Възстановяването на свободното движение през границите е от изключително значение
Необходим е план за възстановяване на Шенгенското пространство Още