Назад

Европейска гражданска инициативата относно рециклирането на пластмасови бутилки


Европейската комисия взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива под надслов „Върни пластмасата: гражданска инициатива за въвеждане на общоевропейска депозитна система за връщане на пластмасови бутилки с цел рециклирането им“.

Организаторите на инициативата призовават Комисията да представи предложение за:

  • въвеждане на общоевропейска депозитна система за връщане на пластмасови бутилки с цел рециклирането им;
  • насърчаване на всички държави — членки на ЕС, за това супермаркетите (веригите), продаващи пластмасови бутилки, да инсталират машини за обратен прием на пластмасовите бутилки, които са били закупени и използвани от потребителя, с цел тяхното рециклиране; както и
  • задължаване на предприятията, произвеждащи пластмасови бутилки, да плащат данъци върху пластмасата за системата за рециклиране и депозиране на пластмасови бутилки (съгласно принципа „замърсителят плаща“).

Комисията счита, че тази инициатива е правно допустима, като на този етап все още не е анализирала инициативата по същество.

След  регистрацията организаторите могат да започнат да събират подписи. Ако в рамките на 1 година европейска гражданска инициатива получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави членки, Комисията трябва да се задейства. Комисията може да реши дали да уважи или не искането, като ще трябва да обоснове решението си.

Повече информация ще намерите в документа тук.