Брой 115 (2121), 18-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Бяла книга за чуждестранните субсидии в единния пазар


Европейската комисия прие Бяла книга, в която се разглеждат нарушаващите конкуренцията последици, причинени от чуждестранните субсидии в единния пазар. Сега Комисията търси мненията и приноса на всички заинтересовани страни относно вариантите, посочени в Бялата книга. Обществената консултация, която ще бъде отворена до 23 септември 2020 г., ще помогне на Комисията да се подготви за съответни законодателни предложения в тази област.

Субсидиите, предоставени от правителствата на държави извън ЕС на дружества в ЕС, изглежда имат все по-голямо отрицателно въздействие върху конкуренцията на единния пазар, но попадат извън контрола на държавната помощ на ЕС. Налице е растящ брой случаи, в които чуждестранни субсидии изглежда са улеснили придобиването на дружества от ЕС или са деформирали инвестиционните решения, пазарните операции или политиките на ценообразуване на своите бенефициери, или пък са изкривили търгове за обществени поръчки в ущърб на несубсидираните дружества.

Съществуващите правила за търговска защита се отнасят само за износа на стоки от трети държави и по този начин не се отнасят до всички нарушения, причинени от чуждестранни субсидии, отпускани от държави извън ЕС. Когато чуждестранните субсидии са или под формата на финансови потоци, улесняващи придобиването на дружества от ЕС, или подкрепят пряко дейността на дружество в ЕС, или пък подпомагат участието в търгове за обществени поръчки, се оказва, че съществуват празноти в регулирането. Ето защо в Бялата книга се предлагат решения и се призовава за нови инструменти за преодоляване на този регулаторен пропуск.

Сега Бялата книга е отворена за обществена консултация до 23 септември 2020 г. В духа на получените коментари и мнения Комисията ще представи съответни законодателни предложения за справяне с нарушаващите конкуренцията последици от чуждестранните субсидии върху единния пазар.

Допълнителна информация ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни
Предложените текстове противоречат на законодателството за защита на личните данни и съответно на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС Още
БТПП отличи Арналдо Абруцини, изпълнителен директор на ЕВРОПАЛАТИ
За развитието на ефективно и дългогодишно сътрудничество между БТПП и Асоциацията на европейските търговски палати Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Професионалният регистър на брокерите и агенциите за недвижими имоти е отворен за регистрация
Инициатива на Национално сдружение Недвижими имоти за по-висока степен на прозрачност на бранша; включването в Регистъра е доброволно Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Провеждане на онлайн двустранни срещи, организирани от Хърватската търговска камара
Запознаване с нови партньори, доставчици, клиенти Още
Онлайн конференция за фирми от печатарската и опаковъчната индустрия
24 юни 2020 г. от 11:00 – 13:00 ч. и от 15:00 – 17:00 ч. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Регламентира се изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудовия договор
Нормативната промяна подпомага реализирането на задълженията на работодателя Още
ЗАСТРАХОВАНЕ
Министерският съвет одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за тази година
Осигуряват се 120 млн. лв. за експортно застраховане през 2020 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бяла книга за чуждестранните субсидии в единния пазар
Въздействие върху конкуренцията на единния пазар Още
Държавите членки се споразумяват за решение за оперативна съвместимост на мобилни приложения за проследяване и предупреждаване
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство