Брой 115 (2121), 18-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Държавите членки се споразумяват за решение за оперативна съвместимост на мобилни приложения за проследяване и предупреждаване


Държавите членки с подкрепата на Комисията се споразумяха за набор от технически спецификации за гарантиране на безопасен обмен на информация между националните приложения за проследяване на контактите, които се основават на децентрализирана архитектура. Това се отнася за по-голямата част от приложенията за проследяване, които вече функционират или предстои да започнат да функционират в ЕС. След внедряването на техническото решение тези национални приложения ще функционират безпроблемно, когато ползвателите им пътуват в друга държава от ЕС, която също следва децентрализирания подход. Това представлява значителна допълнителна стъпка към оперативна съвместимост на мобилните приложения за проследяване на случаите на заразяване с коронавирус, в момента когато държавите членки започват да премахват ограниченията за пътуване през границите по време на лятната ваканция.

Повечето държави членки взеха решение да въведат в употреба мобилни приложения в допълнение към ръчното проследяване на контактите и разпространението на коронавируса. Голямата част от одобрените национални приложения се основават на децентрализирана архитектура, което означава, че произволните идентификатори на ползвателите, които са били засечени в близост в рамките на определен период от време, остават в телефона и ще бъдат проверени от него за съответствие с идентификаторите на ползвателите, за които е докладвано, че са заразени. Техническата спецификация за оперативна съвместимост ще позволи тези проверки да бъдат извършвани и по отношение на ползватели, които пристигат от други държави членки, без да е необходимо изтеглянето на няколко национални приложения.

Споделяната между приложенията информация за потребители в непосредствена близост ще се обменя в криптирана форма, така че да се възпрепятства идентифицирането на отделните лица, в съответствие със строгите насоки на ЕС относно защитата на данните в приложенията. Няма да се използват данни за географско позициониране. За да подпомогне по-нататъшното рационализиране на системата, Комисията ще въведе услуга по предоставяне на портал, тоест интерфейс за ефективно получаване и предаване на съответна информация между националните приложения за проследяване на контактите и сървърите. Така ще се сведе до минимум обемът на обменяните данни и съответно ще се намали потреблението на данни от страна на ползвателите.

Приетите технически спецификации се основават на договорените през май насоки за оперативна съвместимост, в които се определят общите принципи.

По-нататъшни стъпки

Държавите членки вече ще имат възможност да актуализират приложенията, за да позволят обмена на информация между националните децентрализирани приложения, веднага след като има техническа готовност за това. Комисията продължава да подкрепя работата на държавите членки за разширяване на обхвата на оперативната съвместимост, така че в него да се включат и централизираните приложения за проследяване.

Контекст

В отговор на пандемията от коронавирус държавите членки разработиха в рамките на подкрепяната от Комисията мрежа eHealth набор от инструменти на ЕС за използването на мобилни приложения за проследяване на контактите и предупреждаване заедно с насоки за защита на данните за мобилни приложения. Тази стъпка е част от общ координиран подход, който да подпомогне постепенното премахване на мерките за изолация, както е посочено в съответната препоръка на Комисията.

От началото на пандемията от коронавирус насам държавите членки, с подкрепата на Комисията, подложиха на оценка цифровите решения за справяне с кризата, като анализираха тяхната ефективност и сигурност, както и аспекти, свързани с неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни. Ако са в пълно съответствие с правилата на ЕС и са добре координирани, приложенията за проследяване на контактите могат да играят ключова роля на всички етапи от управлението на кризата, особено когато повечето държави постепенно премахват мерките за социално дистанциране. Тези приложения могат да се използват в допълнение към съществуващото ръчно проследяване на контактите и да помогнат за прекъсване на веригата на предаване на вируса.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно Законопроект за допълнение на Закона за защита на личните данни
Предложените текстове противоречат на законодателството за защита на личните данни и съответно на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС Още
БТПП отличи Арналдо Абруцини, изпълнителен директор на ЕВРОПАЛАТИ
За развитието на ефективно и дългогодишно сътрудничество между БТПП и Асоциацията на европейските търговски палати Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Професионалният регистър на брокерите и агенциите за недвижими имоти е отворен за регистрация
Инициатива на Национално сдружение Недвижими имоти за по-висока степен на прозрачност на бранша; включването в Регистъра е доброволно Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Провеждане на онлайн двустранни срещи, организирани от Хърватската търговска камара
Запознаване с нови партньори, доставчици, клиенти Още
Онлайн конференция за фирми от печатарската и опаковъчната индустрия
24 юни 2020 г. от 11:00 – 13:00 ч. и от 15:00 – 17:00 ч. Още
ТРУДОВИ И ОСИГУРИТЕЛНИ ОТНОШЕНИЯ
Регламентира се изчисляването на обезщетението за неползван отпуск при прекратяване на трудовия договор
Нормативната промяна подпомага реализирането на задълженията на работодателя Още
ЗАСТРАХОВАНЕ
Министерският съвет одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за тази година
Осигуряват се 120 млн. лв. за експортно застраховане през 2020 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Бяла книга за чуждестранните субсидии в единния пазар
Въздействие върху конкуренцията на единния пазар Още
Държавите членки се споразумяват за решение за оперативна съвместимост на мобилни приложения за проследяване и предупреждаване
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство