Брой 121 (2376), 29-06-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Здраве и безопасност на работното място в един променящ се свят на труда


Пандемията от COVID-19 показа колко са важни здравословните и безопасни условия на труд за защитата на здравето на работещите, за функционирането на нашето общество и за непрекъснатостта на икономическите и социалните дейности от решаващо значение. С оглед на това Комисията подновява ангажимента си за актуализиране на правилата в тази област чрез приемане на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г. В рамката се определят основните действия, необходими за подобряване на здравето и безопасността на работещите през идните години.

Стратегическата рамка е съсредоточена върху три основни цели през следващите години:

  1. Предвиждане и управление на промените в новия свят на труда: За да се осигурят безопасни и здравословни работни места по време на цифровия, екологичния и демографския преход, Комисията ще преразгледа Директивата за работните места и Директивата за екранното оборудване и ще предложи защитни гранични стойности за азбеста и оловото. Комисията ще подготви също така инициатива на равнище ЕС за оценка на свързаните с психичното здраве проблеми на работното място и изготвяне на насоки за действие.
  2. Подобряване на превенцията на професионалните заболявания и злополуки: Стратегическата рамка ще насърчава възприемането на подход на „нулева смъртност“ на работното място в ЕС. Комисията ще актуализира също така правилата на ЕС относно опасните химикали, за да се бори с раковите, репродуктивните и респираторните заболявания.
  3. По-голяма подготвеност за евентуални бъдещи заплахи за здравето: Въз основа на поуките от пандемията, Комисията ще разработи процедури при извънредни ситуации и насоки за бързо разгръщане, изпълнение и проследяване на мерки при евентуални бъдещи здравни кризи в тясно сътрудничество с работещите в сферата на общественото здраве.

Подробностите ще откриете в съобщението тук.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи продължаването на схемата за запазване на заетостта - промени в ПМС 151
Предвижда се оптимизиране на мярката 60/40 Още
Тридневен семинар на тема "Безопасни и здравословни условия на труд"
С участие на браншови организации и местни органи на Палатата от Хасковска и Старозагорска област Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви
Озеленяването на покривите подобрява редица технологични качества на сградите Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Икономически анализ на Закона за цифровите пазари
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в Международно изложение за вносни стоки и услуги в Шанхай
Българо-китайската търговско-промишлена палата организира участие на български фирми Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
ТЕЦ "Марица-изток 2" ще разполага с квота за производство на 1 млн. MWh електроенергия за регулирания пазар
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Аспекти на търговията с вино и спиртни напитки в Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам
СТИВ - Хошимин Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Резултати от срещата на министрите на труда на Г-20
Почетният президент на МОР Ерол Киресепи изнесе ключови бележки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ДДС: Нови правила за електронната търговия в ЕС
Ще засегнат онлайн продавачите и пазарите/платформите, пощенските оператори и куриерите, митническите и данъчните администрации Още
Здраве и безопасност на работното място в един променящ се свят на труда
В условия на цифров, екологичен и демографски преход Още