Брой 121 (2376), 29-06-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

Резултати от срещата на министрите на труда на Г-20


На 23 юни в Сицилия се проведе срещата на министрите на труда на Г-20, а предния ден имаше съвместна среща на министрите на труда и образованието на Г-20. Почетният президент на Международната организация на работодателите (МОР) Ерол Киресепи, заедно с председателя на В20 Ема Марсегаля, представиха бизнеса и работодателите на тези срещи.

Съвместната среща на министрите на труда и образованието отбеляза, че образованието е от ключово значение за плавен преход от училище към работа, както и значението на ученето през целия живот. Министрите на образованието и труда се ангажираха да насърчават сътрудничеството между институциите за образование и обучение, доставчиците на услуги по заетостта, профсъюзите, организациите на работодателите, за разработване на адаптивни политики и програми. Съвместната декларация на министрите на труда и образованието подчертава значението на обучението по предприемачество и потвърждава отново значението на техническото и професионалното образование и обучение. Съвместното изявление на министрите на труда и образованието може да бъде намерено тук

Срещата на министрите по труда на 23 юни беше фокусирана върху три основни области:

• Повече, по-добри и еднакво платени работни места за жени

• Системи за социална защита в променящия се свят на труда

• Модели на работа, бизнес организация и производствен процес в епохата на цифровизацията.

Министрите на труда отбелязаха необходимостта да се работи за гарантиране, че регулаторните рамки са адаптирани към новите форми на работа, за да помогнат за пълното използване на потенциала на новите технологии и за защита и подобряване на условията на труд на засегнатите работници. Министрите също се ангажираха да насърчават, в сътрудничество със съответните министерства, „благоприятна среда за предприемачество и устойчиви предприятия, по-специално микро, малки и средни предприятия, както и кооперации и социална икономика, с цел генериране и поддържане на качеството работни места, пълна, продуктивна и свободно избрана заетост, еднакви перспективи за кариера за мъже и жени и подобрен жизнен стандарт за всички. "

Декларацията на министрите на труда може да се намери тук:

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП подкрепи продължаването на схемата за запазване на заетостта - промени в ПМС 151
Предвижда се оптимизиране на мярката 60/40 Още
Тридневен семинар на тема "Безопасни и здравословни условия на труд"
С участие на браншови организации и местни органи на Палатата от Хасковска и Старозагорска област Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Ръководство за проектиране и изпълнение на зелени покриви и паркинг-покриви
Озеленяването на покривите подобрява редица технологични качества на сградите Още
АНАЛИЗИ, ПРОУЧВАНИЯ
Икономически анализ на Закона за цифровите пазари
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в Международно изложение за вносни стоки и услуги в Шанхай
Българо-китайската търговско-промишлена палата организира участие на български фирми Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
ТЕЦ "Марица-изток 2" ще разполага с квота за производство на 1 млн. MWh електроенергия за регулирания пазар
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Аспекти на търговията с вино и спиртни напитки в Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам
СТИВ - Хошимин Още
МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Резултати от срещата на министрите на труда на Г-20
Почетният президент на МОР Ерол Киресепи изнесе ключови бележки Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ДДС: Нови правила за електронната търговия в ЕС
Ще засегнат онлайн продавачите и пазарите/платформите, пощенските оператори и куриерите, митническите и данъчните администрации Още
Здраве и безопасност на работното място в един променящ се свят на труда
В условия на цифров, екологичен и демографски преход Още