Брой 45 (2300), 08-03-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Платформата „Готови за бъдещето“ подбира инициативи за намаляване на бюрокрацията в ЕС


Интернет платформата на Европейската комисия Готови за бъдещето подбра 15 инициативи с цел да спомогне за опростяването на законодателството на ЕС и за намаляването на бюрокрацията за гражданите и предприятията и да гарантира, че политиките на ЕС отговарят на новите и нововъзникващите предизвикателства. Тези усилия ще бъдат част от първата годишна работна програма на платформата, която предстои да бъде приета този месец.

Контекст

Комисията се ангажира да опрости законодателството на ЕС и да намали ненужните разходи като част от своята Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT). Новата платформа „Готови за бъдещето“ събира практически експертен опит в различни области на политиката от националните, регионалните и местните органи, Комитета на регионите, Европейския икономически и социален комитет и заинтересованите страни. Нейните становищата ще бъдат включени директно в текущата работа на Комисията за опростяване на съществуващото законодателство на ЕС, за намаляване на ненужната тежест и за гарантиране, че политиките на Съюза са ориентирани към бъдещето и са целесъобразни в контекста на новите и нововъзникващите предизвикателства.

Повече информация ще откриете в съобщението тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Инфо-уебинар за МСП относно финансиране на иновативни разработки в сферата на когнитивната роботика
11 март, от 15 часа Още
БТПП се включва в нов проект - RIDE
С участието на партньори от 7 държави - търговски палати, частни компании и социални предприятия Още
Регионална среща по време на GS1 Глобален форум 2021
Дигитализация, стандарти, устойчивост Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Промени в Кодекса за социално осигуряване
Нормативна уредба във връзка с изплащането пенсиите от Универсалните пенсионни фондове Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 – 2027 г.
Съдържа 51 обекта с ключови области на въздействие, като енергетика; околна среда и екология; биотехнологии, биомедицина... Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Настигаме ЕС, но бавно
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още
ТУРИЗЪМ
Нова мярка дава възможност на туроператори да получат до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г.
С цел да върнат на клиентите дължимите суми по неосъществени поради Ковид епидемията пътувания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Платформата „Готови за бъдещето“ подбира инициативи за намаляване на бюрокрацията в ЕС
Целта е опростяване на законодателството на ЕС и формиране на политики, които да отговарят на новите предизвикателства Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Пролетна сесия на форума „Международен ден за внос и износ“
Покана от Асоциацията на износителите и вносителите на Руската федерация Още