Брой 4 (2260), 07-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

Публична консултация от Европейската комисия по въпроса за сближаването на законите за несъстоятелността


В края на миналата година стартира публична консултация от Европейската комисия по въпроса за сближаването на законите за несъстоятелност. Комисията е на мнение, че несъответствията между законите на държавите членки относно несъстоятелността създават бариери пред свободното движение на капитали на вътрешния пазар, защото различните срокове и продължителността на процедурите, както и различната обща процедурна ефективност, затрудняват предвиждането на резултат за възстановяване на стойността.

Бавните процедури по отношение на обявяването на фирмите в неплатежоспособност и ликвидацията са слабости, за които и Българска търговско-промишлена палата алармира многократно.

Тези предизвикателства не са разгледани адекватно от Директивата за преструктуриране и несъстоятелност (Директива (ЕС) 2019/1023) като много МСП често страдат от продължителни производства по несъстоятелност на търговски партньори и дори самите те са изложени на такъв риск. Законодателна или незаконодателна инициатива за минимална хармонизация или за по-голямо сближаване в целеви области на небанковото законодателство в областта на несъстоятелността може да отговори на тези предизвикателства, като Комисията приканва заинтересованите страни да предоставят информация по редица теми като:

  • Необходимостта от хармонизирано определение за несъстоятелност на ниво ЕС и какъв е идеалният модел за сближаване на корпоративната несъстоятелност;
  • Отговорността и задълженията на директорите на дружества в близост до несъстоятелност, включително гражданска и / или наказателна отговорност;
  • Класирането на исковете и действия за избягване;
  • Правомощия и задължения на синдиците;
  • Идентифициране и съхраняване на активи, принадлежащи към масата на несъстоятелността;

На долупосочения линк може да се запознаете с допълнителни подробности относно инициативата, която е с краен срок 26 март 2021 г., както и да попълните онлайн въпросника публикуван от Европейската комисия  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Красимир Дачев: Администрацията е спирачка на развитието
Рeцeптaтa зa oздpaвявaнe нa иĸoнoмиĸaтa e бизнecът дa paбoти Още
Важно за производителите на хранителни стоки: Задължителен GS1 GLN номер при международната сертификация IFS Food
Сертификацията ще стане задължителна за всички засегнати компании от 1 юли 2021 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира процесът по договаряне по процедура за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“ на ОПИК
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Подаване на информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки
Чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Публична консултация от Европейската комисия по въпроса за сближаването на законите за несъстоятелността
Инициативата е с краен срок 26 март 2021 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Промени в ЗДДС във връзка с регистрация по закона
По отношение на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, в сила от 01.01.2021 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Фонд на Европейския съвет по иновациите: първи капиталови инвестиции в размер на 178 млн. евро във водещи до пробив иновации
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство