Брой 4 (2260), 07-01-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

Промени в ЗДДС във връзка с регистрация по закона


По отношение на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, в сила от 01.01.2021 г.

Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 97б от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, се смята за регистрирано по реда на   чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, ако определи акредитиран представител по чл. 133 от същия закон до 15 януари 2021 г. включително, с изключение на случаите когато в този срок се регистрира по чл. 154 от ЗДДС или в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза и уведоми за това до 15 януари 2021 г. включително ТД на НАП София.  Регистрацията се извършва по реда на чл. 101 от ЗДДС в ТД на НАП София.

Ако данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 97б от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия не определи акредитиран представител по чл. 133 от ЗДДС или не се регистрира по чл. 154 от ЗДДС за режим извън Съюза в посочения срок, регистрацията му се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация. Актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича посоченият срок.

Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания, се счита за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС, ако определи акредитиран представител по чл. 133 от същия закон до 15 януари 2021 г., включително. Регистрацията се извършва по реда на чл. 101 от ЗДДС в ТД на НАП по чл. 8 от ДОПК. Заявлението се подава от определения от лицето акредитиран представител.

Ако данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания, не определи акредитиран представител в срок до 15 януари 2021 г., регистрацията му се прекратява по инициатива на органа по приходите с издаване на акт за дерегистрация. Актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича срокът.

Важно! Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 98 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Северна Ирландияне е задължено да определя акредитиран представител.

Във връзка със задължението за определяне на акредитиран представител на регистрираните по ЗДДС чуждестранни лица от Обединено кралство Великобритания или трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, в сила от 01.01.2021 г.

Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 96, 97, 99 или чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Обединено кралство Великобритания или в трета страна, с която Европейският съюз не е сключил споразумение за взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, се счита за регистрирано по закона, ако определи акредитиран представител по чл. 133 от ЗДДС и уведоми писмено компетентната ТД на НАП в срок до 31 март 2021 г. включително.

Ако посоченото данъчно задължено лице не определи акредитиран представител в  срок до 31 март 2021 г. включително, регистрацията му се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация. Актът за дерегистрация не се връчва на лицето, а датата на дерегистрация е датата, на която изтича посоченият срок.

Важно! Данъчно задължено лице, регистрирано по реда на чл. 96, 97, 99 или  чл. 100, ал. 1, 2 и 3 от ЗДДС, установено по седалище и адрес на управление в Северна Ирландияне е задължено да определя акредитиран представител.

Във връзка с отмяната на чл. 97б, 98 и чл. 100, ал. 3 от ЗДДС, в сила от 01.07.2021 г.

От 01.07.2021 г. се отменят чл. 97б, 98 и чл. 100, ал. 3 от ЗДДС. Регистрираните по този ред лица се считат за регистрирани по реда на чл. 96, ал. 9 от същия закон към  1 юли 2021 г. от същия закон. Започналите и неприключили производства по регистрация към тази дата по реда на отменените чл. 97б и 98 от ЗДДС се продължават по реда за регистрация на чл. 96, ал. 9 от ЗДДС.

Регистрирано лице по реда на чл. 97б или 98 от ЗДДС не се счита за регистрирано по реда на чл. 96, ал. 9 от същия закон от 01.07.2021 г., когато данъчно задълженото лице е избрало да  се регистрира за прилагане на режим в Съюза, режим извън Съюза или за режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, в друга държава членка или по чл. 154 от ЗДДС, при условие че лицето е уведомило по електронен път компетентната ТД на НАП за този избор в срок до  30 юни 2021 г. включително.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Красимир Дачев: Администрацията е спирачка на развитието
Рeцeптaтa зa oздpaвявaнe нa иĸoнoмиĸaтa e бизнecът дa paбoти Още
Важно за производителите на хранителни стоки: Задължителен GS1 GLN номер при международната сертификация IFS Food
Сертификацията ще стане задължителна за всички засегнати компании от 1 юли 2021 г. Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира процесът по договаряне по процедура за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19“ на ОПИК
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Подаване на информация по чл. 230, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки
Чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ Още
ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
Публична консултация от Европейската комисия по въпроса за сближаването на законите за несъстоятелността
Инициативата е с краен срок 26 март 2021 г. Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Промени в ЗДДС във връзка с регистрация по закона
По отношение на оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз, в сила от 01.01.2021 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Фонд на Европейския съвет по иновациите: първи капиталови инвестиции в размер на 178 млн. евро във водещи до пробив иновации
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство