Брой 118 (878), 23-06-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА

ЕВРОПАЛАТИ: Държавите членки изостават в предоставянето на ясни правила за енергийните одити

Една година след крайния срок за транспониране на Директивата за енергийна ефективност, само 18 държави са транспонирали разпоредбите за енергийни одити, както са определени в член 8 от европейското законодателство. Това е един от основните изводи от проучването на ЕВРОПАЛАТИ, изтъквайки негативните последици за бизнеса.

Съгласно директивата, големите компании са длъжни редовно да преминават задължителни енергийни одити или да прилагат системи за управление на енергията. И все пак, в Кипър, Естония, Гърция, Унгария, Латвия, Литва, Люксембург, Холандия, Полша и националното законодателство Испания това липсва, причинявайки значителна правна несигурност сред бизнеса.*

"По-големите предприятия обикновено са наясно с крайния срок за провеждане на задължителни одити - декември 2015. Въпреки това, условията, при които тези одити трябва да бъдат извършени, са все още неясни в много държави-членки", обясни Арналдо Абруцини, генерален секретар на ЕВРОПАЛАТИ.

От друга страна, в тези страни, които са транспонирали поне някои от правилата, разпоредбите относно задълженията за енергийния одит, изискванията за квалификация на одиторите и одиторските условия варират значително и водят до излишна бюрократична тежест.

ЕВРОПАЛАТИ призовава за бързо и пълно транспониране на член 8 във всички страни от ЕС за предоставяне на пълна правна сигурност за предприятията, като същевременно регулаторната тежест да се ограничи до минимум.

Недостатъчна подкрепа за малките и средни предприятия

Около половината от държавите-членки на ЕС все още изостават от графика относно  предоставянето на програми за подпомагане на малките и средни предприятия (МСП), за да преминават енергийни одити – едно друго задължение, посочено в член 8 от Директивата.

"МСП често не разполагат с финансови средства за извършване на одити и прилагане на мерки за спестяване на енергия. Ето защо Директивата определя необходимостта от адаптирани програми в тяхна подкрепа. Забавеното провеждане на тези мерки пречи на конкурентоспособността и преследването на целите за енергийна ефективност, така че това трябва да се поправи бързо", заключи г-н Абруцини.

Примери за възникнали недостатъци като този подчертават нуждата Европейската комисия да обърне по-голямо внимание на разглеждането на въздействието и ефективността на съществуващите законодателни актове. ЕВРОПАЛАТИ надлежно ще изпрати проучването до първи заместник-председател Франс Тимерманс.

БТПП е сред организациите, участвали в подготовката на изследването.
---------
* В края на април т.г.  Българският Парламент прие новия Закон за енергийната ефективност (ДВ брой: 35, 2015 г.), който транспонира разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Федерацията на пакистанските палати поставиха началото на бъдещо партньорство
Подписаха споразумение за сътрудничество по време на Първата сесия на българо-пакистанската междуправителствена комисия.... Още
EEN към БТПП участва в Годишната координационна среща на европейските информационни мрежи в България
Инвестиционният план на ЕС и необходимостта от проактивен подход на българските предприемачи – във фокуса на дискусията Още
НОВИНИ ОТ ПАРТНЬОРИ НА ПАЛАТАТА
ЕВРОПАЛАТИ: Държавите членки изостават в предоставянето на ясни правила за енергийните одити
МСП често не разполагат с финансови средства за извършване на енергийни одити и за прилагане на мерки за спестяване на енергия Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Сметната палата установи неефективни контролни процедури при усвояването на евросредства за конкурентоспособност
Одобрявани са проекти със завишени разходи, допуснато е финансиране без адекватна и ефективна оценка... Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Необходимостта от средни специалисти отново расте
Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Трудова мобилност в ЕС: комисия на Европейския парламент гласува мерки за по-добро сътрудничество
Подобряване на работата на мрежата EURES, като се създаде широк набор от свободни позиции... Още