Брой 223 (1981), 20-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ

Онлайн проучване относно прилагането на споразуменията за свободна търговия


Предизвикателства и възможности за бизнеса и регионите

Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати „ЕВРОПАЛАТИ“ и Европейският комитет на регионите проведоха съвместно проучване през последните месеци, имащо за цел да се идентифицират възможностите и пречките пред прилагането на споразуменията за свободна търговия на ЕС. Проучването е изготвено въз основа на информация от регионите и търговските палати, обхващащи всички страни-членки на ЕС.

Проучването потвърждава привлекателността на споразуменията за свободна търговия за регионалните и националните икономики, като основните ползи произтичат от тарифните намаления, както и от новия достъп до пазари за доставчиците на услуги от ЕС. В същото време проучването подчертава някои недостатъци по отношение на липсата на осведоменост сред МСП при използването на споразуменията за свободна търговия на практика. Необходими са повече действия от страна на всички участници на европейско, национално и регионално ниво. Проучването обръща внимание на конкретната роля на търговските палати като ценен източник на информация и съдействие за правителствата. Експертизата на палатите и регионите ще бъде от ключово значение, за да се гарантира, че предприетите мерки ще помогнат на малкия бизнес и местните общности в целия Европейски съюз да се възползват от възможностите, предоставени от споразуменията за свободна търговия.

Сред основните констатации от проучването е необходимостта от предоставяне на практическа информация и по-добри насоки относно споразуменията за свободна търговия на ЕС, особено в областта на обществените поръчки. Някои основни компоненти на споразуменията за свободна търговия, като митническите процедури или административната тежест, остават критични и следва да бъдат опростени. Държавите-членки трябва да засилят подкрепата си за прилагането на споразуменията за свободна търговия заедно с търговските палати и регионите. Освен това, по-значимите споразумения за свободна търговия трябва да бъдат придружавани от план за действие за прилагането им, за да отговарят по-добре на нуждите и предизвикателствата пред националните и регионалните икономики.

Отговорникът на Европейския комитет на регионите за прилагането на споразуменията за свободна търговия, г-н Майкъл Мърфи, обясни, че е необходимо да се организират по-широки информационни кампании, за да може практическата информация и съдействие да достигнат до малките и средни предприятия във всички региони.

Въз основа на резултатите от проучването, на Европейската комисия ще бъде предоставен списък с препоръки. Резултатите от проучването ще бъдат отразени и в становището на Комитета на регионите относно прилагането на споразуменията за свободна търговия, което ще бъде прието догодина.

С пълния текст на проучването може да се запознаете ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес мисия в Делхи
Инициатива за засилване на българо-индийското сътрудничество в сектори от взаимен интерес - възобновяеми енергийни източници, фармация, ИКТ, туризъм Още
Покана от Enterprise Europe Network към БТПП за обучение: „Онлайн продажба на храни и напитки в Китай“
Без такса участие, 4 декември в БТПП Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Национален тридневен научно-практически курс „Въвеждане на вътрешни одитори на HACCP система“
Организира Съюзът по хранителна промишленост Още
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Онлайн проучване относно прилагането на споразуменията за свободна търговия
Предизвикателства и възможности за бизнеса и регионите Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Приета е Наредба за информационна база данни на работодателите
Отговарящи на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение) Още
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
Алтернативен бюджет за по-високи доходи (2020 г.)
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
110 малки и средни предприятия в граничните области на България и Гърция се съревновават за 20 млн. лв. европейско финансиране
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на специализирана изложба Hong Kong Fashion Week Fall/Winter 2020
11-17 януари 2020, Хонконг, Китайска народна република Още