Брой 43 (1802), 01-03-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум и срещи в гр. Рияд, Кралство Саудитска Арабия


В периода 19-22.03.2019 г., министърът на икономиката Емил Караниколов ще проведе работно посещение в гр. Рияд, Кралство Саудитска Арабия по покана на саудитския министър на търговията и инвестициите д-р Маджид бин Абдулах ал Касаби.

В рамките на посещението на министър Караниколов в Рияд е договорено да се проведе бизнес форум с двустранни срещи между представители на деловите среди на България и Саудитска Арабия. Бизнес форумът има за цел да насърчи директните контакти между бизнесa от двете страни при създаване на благоприятни условия за развитие на двустранните търговско-икономически отношения, производствено коопериране, внедряване на добри производствени и търговски практики, създаване на бизнес партньорства, трансфер на знания и технологии и др.

Във връзка с гореизложеното, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) сформира бизнес делегация от представители на български предприятия от следните сектори на икономиката: информационни и комуникационни технологии, електроника и електротехника, машиностроене, хранително-вкусова промишленост, дървообработване и мебелно производство, минно дело, изкуствени торове, поливни машини и съоръжения, ВЕИ и други алтернативни източници на енергия, строителство, фармация и фармацевтика, медицински инструменти и апарати, инженерингова дейност, финансови институции, инвестиционни посредници и други.

Желаещите да се включат в делегацията следва да заявят предварителен интерес, като изпратят попълнена приложената регистрационна форма най-късно до 08.03.2019 г. на е-mail адрес: s.zapryanova@sme.government.bg или n.georgieva@sme.government.bg.  Допълнителна информация може да получите от Светла Запрянова, на тел. 02/940 7975 и Николина Георгиева, на тел. 02/940 7977.

Организацията по цялостното пътуване на бизнес делегацията, в т.ч. настаняване, виза, вътрешни трансфери и участие в бизнес форума и срещите се осъществява от ИАНМСП.

Всички разходи, свързани с пътуването, хотелското настаняване, визата, застраховката на командированите лица и дневни, са за сметка на участниците. На регистрираните допълнително ще бъде изпратена информация с финансовите параметри на посещението и подробна програма.

Приложение: Регистрационна форма

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПАЛАТАТА
БТПП честити Националния празник Трети март на всички свои членове и партньори
НОВИНИ ОТ БТПП
На официална церемония бяха отличени победителите в конкурса „Наградите на БАИТ” за 2018 г.
За принос в развитието на информационните и комуникационни технологии Още
Насърчаване на икономическото сътрудничество България - Монголия
Очаква се провеждане на сесия на смесената междуправителствена комисия в Улан Батор Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация с провеждане на бизнес форум и срещи в гр. Рияд, Кралство Саудитска Арабия
19 - 22 март 2019 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
Синхронизиране на разпоредбите й със Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Дни на стандартизацията през април в Брюксел
Мероприятието включва сесии по актуални теми от европейската стандартизация Още
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Къде са макроикономическите дисбаланси на България според ЕК
Автор: Десислава Николова, Институт за пазарна икономика Още