Брой 94 (1106), 17-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Българо-беларуски бизнес форум


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) организира Българо-беларуски бизнес форум на 1 юни 2016 г. Съорганизатор е Републиканското Унитарно предприятие (РУП) „Национален център по маркетинг и конюнктура на цените“ към Министерство на външните работи на Република Беларус.

Форумът ще се проведе в Гранд хотел & спа Приморец , гр. Бургас и ще бъде открит от Даниела Везиева – зам.-министър на икономиката на България, и Елена Купчина – зам.-министър  на външните работи на Беларус.

В рамките на форума се предвижда провеждане на двустранни бизнес срещи между компании от Беларус и заинтересовани български предприятия от следните сектори:  хранително-вкусова промишленост, селско стопанство, машиностроене, химическа промишленост, строителство и строителни материали, козметика, металургия, дърводобив и дървопреработвателна промишленост и други.

Фирмите, които имат желание за участие, следва да изпратят попълнена регистрационна форма най-късно до 27 май 2016 г. на e-mail: a.ivanova@sme.government.bg.  Участието на форума е безплатно.

Приложение: Регистрационна форма, Предварителна програма

------------------------
Между Република България и Беларус съществуват дългогодишни добри търговско-икономически отношения. Въпреки това стокообменът между двете страни през последните години е незадоволителен по обем. През 2015 г. в сравнение с 2014 г. стокообменът е намалял с 24.9% и възлиза на 66,8 млн.щ.д, като износът е намалял с 44.9%, а вносът се е увеличил с 12.3%.

Активните търговско-икономически връзки между Република Беларус и нашата страна се затрудняват от съществуващата сложна система на контрол и регулиране на стокообмена на Беларус, съдържаща лицензиране, квоти, особено сложна е регламентацията по отношение на износа на суровини, материали, горива и вноса на потребителски стоки.

При структурен анализ на двустранната търговия за последните 5 години се забелязва, че структурата на вноса и износа е почти неизменна. Износът на Република България се състои главно от: медикаменти, нефтени масла, машини и апарати, части за машини, електрически акумулатори и др. Тези стоки заемат около 53% от общия износ за Беларус. Във вносната листа от Беларус водещи позиции заемат: автомобилни превозни средства за транспорт на стоки, пневматични гуми от каучук, трактори, резервни части и принадлежности за автомобили, и др.

България има потенциал да предложи на белоруската страна за износ стоки на хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, изделия на електрониката, подемно-транспортни машини, смесени торове, кожени обувки, мъжка и дамска конфекция, металообработващи машини, ел.двигатели и генератори, керамични настилки и облицовки от емайл, санитарно оборудване от керамика и др.

За активизиране на икономическия обмен следва да се засилят двустранните търговско-икономически връзки на равнище отделни фирми и използването на разнообразни форми на сътрудничество – изложби, панаири, бизнес-форуми, презентации, изграждането на бизнес центрове в двете страни и др.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-белгийски форум с участието на държавния секретар по външна търговия на Кралство Белгия
По-силната обвързаност между правителствата, деловите и дипломатическите среди е предпоставка за успешни икономически отношения Още
Как да участвате в класацията „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България”
Краен срок за включване в класирането или за реклама: 30 юни Още
Покана за семинар „Винената индустрия в България и Грузия“
С участие на производители на вино и квеври от Грузия Още
Международно брокерско събитие в сектора информационни и комуникационни технологии
14-18 ноември 2016, Япония Още
Нови членове на Палатата
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Открива се процедура за концесиониране на летище София
Част от Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
ИА „Главна инспекция по труда“ стартира масирани проверки в селското стопанство
Основно за наличието на писмен трудов договор и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-беларуски бизнес форум
1 юни 2016, Гранд хотел & спа Приморец , гр. Бургас Още