Брой 94 (1106), 17-05-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

ИА „Главна инспекция по труда“ стартира масирани проверки в селското стопанство


Инспекционна кампания в селското стопанство стартира от 1 юни Главна инспекция по труда. Приоритет при проверките ще бъде контролът по спазването на разпоредбите на трудовото законодателство, свързани с наличието на писмен трудов договор при полагането на труд.

Кодексът на труда регламентира различни видове срочни договори, които могат да бъдат използвани от работодателите при извършване на сезонни дейности. Въведеният през 2015 г. еднодневен трудов договор е само един от вариантите за легализиране на трудовите правоотношения в сектора. Този вид договор позволява на наетите да запазят правата си на социално подпомагане и осигуряване. Той облекчава и работодателите, като им спестява немалка част от задълженията при възникването и прекратяването на трудовите правоотношения. Сключването и прекратяването на еднодневните договори не се регистрира в НАП. При прекратяването им не се издава заповед и не се оформя трудова книжка. Работодателите нямат задължение да изготвят длъжностни характеристики.

Селското стопанство е сектор, който ежегодно подлежи на засилен контрол, тъй като резултатите от дейността на Агенцията показват, че той е рисков по отношение на прилагането на нерегламентирани практики при възникването на трудовите правоотношения, както и на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

През 2015 г. в селското стопанство са извършени около 2600 проверки, при които са установени почти 10 300 нарушения. В 122 нарушения не са изпълнени изискванията за сключването на трудов договор или в 1.2% от всички. В повечето случаи става въпрос за липса на писмен договор изобщо или за липса регистрацията му в НАП. В някои случаи работникът не е получил, преди да бъде допуснат до работа, екземпляр от писмения договор и копие от уведомлението за регистрацията му в НАП.

За сравнение през 2014 г. проверките в селското стопанство са били 1600, установените нарушения - 7700, а тези, свързани с нерегламентирано полагане на труд - 104, или 1.4% от всички.

Източник: Главна инспекция по труда

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-белгийски форум с участието на държавния секретар по външна търговия на Кралство Белгия
По-силната обвързаност между правителствата, деловите и дипломатическите среди е предпоставка за успешни икономически отношения Още
Как да участвате в класацията „ТОП 100 - Фирми, водещи в икономиката на България”
Краен срок за включване в класирането или за реклама: 30 юни Още
Покана за семинар „Винената индустрия в България и Грузия“
С участие на производители на вино и квеври от Грузия Още
Международно брокерско събитие в сектора информационни и комуникационни технологии
14-18 ноември 2016, Япония Още
Нови членове на Палатата
ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА
Открива се процедура за концесиониране на летище София
Част от Стратегията за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. Още
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
ИА „Главна инспекция по труда“ стартира масирани проверки в селското стопанство
Основно за наличието на писмен трудов договор и за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-беларуски бизнес форум
1 юни 2016, Гранд хотел & спа Приморец , гр. Бургас Още