Брой 39 (2294), 25-02-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Уебинар „Интелектуална собственост в сектора на чистите технологии на Латинска Америка“


Организаторите от Latin America - IP SME Helpdesk, Innowwide и Enrich in LAC, подготвят събитие, насочено към основните права върху интелектуалната собственост, необходими за успех в сектора на чистите технологии, предимствата и възможностите, произтичащи от правилното управление на правата върху интелектуална собственост в Латинска Америка.

Възобновяемата енергия се увеличи значително през последните две десетилетия, а страните от Латинска Америка правят планове за неконвенционални енергийни източници в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. МСП от ЕС, които се интересуват от този сектор, могат да използват огромния пазар на Латинска Америка.

Уебинарът ще предостави информация на английски език по следните теми:

  • Основни аспекти при регистриране и използване на правата на интелектуална собственост в Латинска Америка
  • Разходи за регистриране на интелектуална собственост
  • Стратегии за използване и допълнителни ползи от правата върху интелектуална собственост
  • Най-подходящи режими на експлоатация на интелектуална собственост: от лицензи до дъщерни дружества
  • Особености в държавите от Латинска Америка
  • Основни клаузи за интелектуална собственост, които да се включват в лицензионните споразумения.

Интелектуалната собственост е мощен инструмент за извличане на полза от нематериалните активи на всяка компания. Той предлага по-широк спектър от възможности, когато става въпрос за експлоатация.

Програма и регистрация тук.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Грузинската търговска палата активизират контактите си
Потенциал за сътрудничество в секторите туризъм, винена промишленост, строителство, лека промишленост Още
Глобалните стандарти за ефективно разпространение и управление на ваксините срещу COVID-19
Онлайн диалог, иницииран от Международната организация GS1, Deloitte, World Bank и WHO Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Връчиха „Наградите на БАИТ“ за 2020 г.
На официална церемония бяха отличени победителите в отделните категории Още
БИЗНЕС СРЕДА
Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през януари 2021 година
43% от анкетираните посочват, че са имали намаление в приходите от продажби Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
Правителството прие Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Р България за периода 2021 - 2030 година
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Данни на НСИ за оборота в услугите през четвъртото тримесечие на 2020 г.
На годишна база най-голям спад е отчетен при „Въздушен транспорт“ - с 57.7% Още
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Уебинар „Интелектуална собственост в сектора на чистите технологии на Латинска Америка“
16 март 2021, 15:00 CET Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Възможност за участие в предстоящи изложения в Индонезия през 2021 година
Календар на изложения от различни отрасли Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Защита на хората, работещи през платформи
Европейската комисия започва консултации със социалните партньори Още
Нова стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата
Разработване на планове за адаптация и оценка на климатичните рискове Още