Назад

Конференция „Иновации и растеж“


По инициатива на Министерството на иновациите и растежа от 10:00 ч. на 7 март 2022 г. в сградата на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, гр. Варна ще се проведе конференция „Иновации и растеж“. Организатор на проявата е Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

На конференцията ще бъдат представени инструментите за развитие и подкрепа на българския бизнес, свързани с насърчаването на иновациите, интернационализацията, новите технологии и проектите за финансиране. Те ще бъдат презентирани от ИАНМСП, Българска банка за развитие (ББР), Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ и Фонд мениджър на финансови инструменти (Фонд на фондовете). В програмата участие ще вземат и представители на Морски клъстер България, които ще представят възможностите за растеж на морската индустрия.

Конференцията ще бъде открита от министъра на иновациите и растежа - Даниел Лорер. Участници в проявата ще бъдат представители на бизнеса и академичните среди.

Участието в събитието е напълно безплатно и достъпно чрез регистрация до 2 март 2022 г.  тук: https://b2bconnect.bg/bg/events/view/93

Допълнителна информация може да бъде получена от Николина Георгиева, тел. 02 940 7977 или Даяна Иванова, тел. 02/940 7983.

Проект на програма: