Назад

Важна информация за българските сезонни работници в Германия


С оглед на настоящата пандемична ситуация и предстоящия сезон за прибиране на реколтата, Държавният секретар на Федералното министерство на труда и социалните въпроси на Германия предоставя актуална информация относно протичащата в страната ваксинационна кампания срещу Covid-19 и прилаганите мерки по отношение на сезонните работници.

В Германия понастоящем се прилагат ограничения за неваксинирани лица на обществени места, което означава, че достъпът до определени съоръжения и зони (например ресторанти) е разрешен само срещу предоставен документ за ваксинация или статус на възстановяване след преболедуване. Германският Бундестаг обсъжда възможността за въвеждане на задължителна ваксинация.

За да бъдат работниците максимално защитени от заразяване с Covid-19 през сезона на прибиране на реколтата, в Германия стартира рекламна ваксинационна кампания, насочена към работниците от други държави, включително България.

Предоставени са ПОЛЕЗНИ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ, свързани с превенция на заразяването с Covid-19 и приложими хигиенни стандарти:

  • Разяснително видео: Ваксинацията защитава вас и другите! (на английски език с български субтитри): https://www.youtube.com/watch?v=-DhL8j3FHn4
  • Флаер „Сезонна работа по време на пандемията от коронавирус“ на германското Федерално министерство на храните и земеделието в сътрудничество със Службата за равно третиране на мобилните работници, достъпен на:

-       Английски език: Seasonal work durinq the coronavirus pandemic (bmel.de}

-       Немски език:Saisonarbeit in der Corona-Pandemie (bmel.de)

  • Обща регулаторна рамка за сезонните работници в селскостопанския сектор във връзка с пандемията Covid-19, съдържаща информация за задълженията на работодателите към техните служители, стандартите за здраве и безопасност, ваксинация и правила за влизане в Германия. Рамката се актуализира редовно и е налична на:

-       Английски език: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/_Farming/rahmenbedingungen-saisonarbeitskraefte-englisch.html

-       Немски език: https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/DE/_Landwirtschaft/rahmenbedingungen-saisonarbeitskraefte.html

  • Информация за безопасност и здраве при работа и предимствата на ваксинацията:

-       WebApp с обща информация за безопасността и здравето при работа, достъпна на английски, румънски, полски, унгарски, български, грузински, испански, украински и немски: https://www.agriwork-germany.de/webapp-saisonarbeit/

флаер „Ваксинацията помага” на Германското федерално правителство на немски език: https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/2001626/94449878fdb034da837d754b449f1ff1/2022-01-27-flyer-7-gute-gruende-data.pdf?download=1 и на английски език: https://www.bundesregierung.de/breg-en/search/seven-good-reasons-corona-vaccination-2002024

Източник:  Агенция по заетостта