Брой 121 (2127), 26-06-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Обучение относно изискванията на Закона за защита на потребителите при предоставяне на услуги към крайни потребители


Обучение по проект BG16RFOP002-2.005-0001-C01 „Повишаване на ефективността и ефикасността на услугите, предлагани от КЗП за българските предприятия” организира Комисията за защита на потребителите.

В рамките на обучението участниците ще получат отговор на следните въпроси:

 Каква информация трябва да бъде предоставяна на потребителите при предлагане на услуги?

 Какви са изисквания на Закона за защита на потребителите към безопасността на услугите, в т.ч. гаранции и право на рекламации?

 Какво представляват нелоялните търговски практики в сферата на услугите?

 Кои са спецификите при упражняване на туроператорска, турагентска, хотелиерска и ресторантьорска дейност - изисквания на Закона за туризма и Закона за мерките и действията по време на извънредното положение?

Лектори в обучението са опитни експерти, познаващи в детайли нормативната база и практиката по нейното прилагане:

Огнян Варадинов - магистър по право, 1997 – 2001 г. гл. юрисконсулт и началник отдел „Правен” при Комисия по търговия и защита на потребителите, от април 2010 г. до септември 2011г. член на Комисия за защита на потребителите, от 2001 г. адвокат в Софийска адвокатска колегия, специализирал в Юридически факултет на Университета в Хамбург (Германия), Международна парламентарна практика Германски Бундестаг със статут и на студент към Хумболтовия университет Берлин (Германия) и Потребителска защита при Трудовата камара Виена (Австрия). Автор на над 20 специализирани публикации по проблеми на европейското право, защитата на потребителите и екологичното право.

Богомил Николов – доктор по икономика от Университета за национално и световно стопанство в София и магистър по политология и стопанско управление от СУ „Св. Климент Охридски“ и университета „Еразмус“ в Ротердам, изпълнителен директор на Българската национална асоциация „Активни потребители“ от 1999 година насам, член е на редица комитети и консултативни органи като Националния съвет за защита на потребителите, Икономическия и социален съвет, Европейската потребителска консултативна група (ECCG) и Европейския икономически и социален комитет, водил е обучителни курсове в Института по публична администрация в България и редица други държави. Автор е на множество публикации по проблемите на потребителите.

Лекторите са подготвили редица казуси, които ще дадат отговор на често срещани въпроси в практиката. В допълнение, ще бъдат разгледани актуални въпроси, свързани с туроператорската, турагентската, хотелиерската и ресторантьорската дейност в контекста на COVID-19.

Обучението е еднодневно и безплатно за участниците, финансирано със средства на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Броят на участниците в обучение за всяка от посочените дати е ограничен. Участниците ще бъдат регистрирани по реда на получаване на заявките!

На всеки участник ще бъде предоставен пакет обучителни материали, осигурени са две кафе-паузи и обяд. Няма такса за участие.

Приложено, ще откриете Регистрационен формуляр, който представителите на фирмите следва да попълнят и подадат до 30.06.2020 г. по факс: 02 944 51 18 или ел. поща: trainings@dicon-bg.com

Ако имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с: тел.: 02 944 51 09 или чрез посочената по-горе електронна поща.

Всяка фирма може да регистрира участника за следните дати:

Арбанаси:

06 юли 2020 г.

Парк Хотел Севастократор

Арбанаси 5029, ул. Свети Никола №13

гр. Вършец:

09 юли 2020 г.

Спа Хотел Медикус

гр. Вършец, ул. Република 87

гр. София:

13 юли 2020 г.

Хотел Централ Форум

гр. София 1612, Бул. “Цар Борис III” 41

гр. Пловдив:

20 юли 2020 г.

Парк Хотел Пловдив

гр. Пловдив 4000, бул. Санкт Петербург № 38

гр. Варна:

30 юли 2020 г.

Хотел Черно море

гр. Варна 9000, бул. „Сливница“ 33

гр. Бургас:

03 август 2020 г.

Хотел Мираж

гр. Бургас 8005, Комплекс “Славейков” 93

 

Програма:

Час

Съдържание

08:30 – 09:00

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30

Модул 1: Общи и специфични изисквания на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) за предоставяне на информация на потребителите при предлагане на услуги

Теми:

 Обща преддоговорна информация при предлагане на услуги – съдържание и начини на предоставяне;

 Преценка на възможностите за предоставяне на информацията с оглед спецификите на услугата;

 Обявяване на цени на услуги;

 Обявяване на намаления на услуги;

 Акции и промоции при предлагане на услуги и отграничаването им от намаленията.

 

10:30 – 11:00

Кафе - пауза

11:00 – 12:30

Модул 2: Изисквания на ЗЗП към безопасността на услугите. Изисквания на ЗЗП по отношение на гаранцията за несъответствие на услугите и правото на рекламация на потребителите

Теми:

 Понятие за безопасна услуга;

 Приложение на ЗЗП към безопасността на услугите;

 Задължения на търговците за осигуряване на безопасността на услугите – оценка на съответствието, преддоговорна информация, анализ на критични точки, проследимост на доставките;

 Задължения на търговците при установяване на опасна услуга – преустановяване на предлагането, изтегляне от пазара, уведомяване на обществеността и на контролния орган;

 Правомощия на КЗП – принудителни административни мерки, санкции.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Възобновена е работата на Националния икономически съвет
Тристранното споразумение между държавата, работодателите и синдикатите - във фокуса на заседанието Още
БТПП отличи с почетна диплома Н. Пр. Алберто А. М. Труеба, посланик на Република Аржентина в София
По повод приключване на неговия мандат в нашата страна Още
Представяне на фонд Morningside Hill Capital Management
Различни инвестиционни сценарии и критерии за оценка на кандидатите за финансиране Още
БГ Баркод: с уважение към ръчния български труд
Уникални изделия с българския моден бранд Selena Fashion Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Уебинар за стратегическо планиране и подготовка на стратегическа сделка след COVID-19
9 юли 2020, 11:00 – 12:30 ч. Още
Посланикът на Ислямска Република Иран посети Варненската търговско-индустриална камара
ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Обучение относно изискванията на Закона за защита на потребителите при предоставяне на услуги към крайни потребители
Eднодневно и безплатно за участниците, финансирано със средства на ОПИК Още
МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ПАЗАРИ
Наръчниците „Млад предприемач" на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
БЪЛГАРИЯ И ЕС
Европейската комисия одобри над 20 милиона евро подкрепа по линия на политиката на сближаване за справяне с извънредната здравна ситуация в България
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Покана за международна конференция - 7 и 8 юли 2020 г.
Посолство на Република Аржентина Още