Брой 47 (304), 07-03-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Международен българо-румъно-македонски бизнес форум в София, 10 април 2013 г.


Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съвместно с Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие организира Международен българо-румъно-македонски бизнес форум, който ще се проведе на 10 април 2013 г. в София.

Целта на събитието е да се осигурят възможности за създаване на преки бизнес контакти между български предприятия и потенциални техни партньори от Балканския регион за производствено коопериране, увеличаване обема на българския износ, обмен на добри производствени и търговски практики.

Към момента е заявен интерес от фирми от Румъния и Македония към следните сектори: дървообработване и производство на мебели, текстил, ХВП и напитки, химия и козметика, каучукова промишленост, машиностроене, строителство и енергийна ефективност и др.

Желаещите да участват във форума следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма в срок до 18.03.2013 г. Допълнителна информация може да бъде получена от г-жа Светла Запрянова, главен експерт в ИАНМСП, тел: 02 940 79 75, e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg

Участниците ще бъдат допълнително информирани за точното място на провеждане на събитието и за програмата на форума.

 Регистрационна форма

НОВИНИ ОТ БТПП
В Интер Експо Център - София е открита Международната изложба Секюрити Експо 2013
Представена е широка гама иновативни продукти за сигурност, безопасност и охрана Още
Новоназначеният посланик на Еквадор посети БТПП
Агенцията за промотиране на Еквадор ще направи през септември презентация у нас на възможностите за бизнес Още
Курс за обучение на млади юристи по въпросите на Арбитражния съд
Лекторите са изявени арбитри, с дългогодишен опит в арбитражното производство и авторитетни университетски преподаватели Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Международен българо-румъно-македонски бизнес форум в София, 10 април 2013 г.
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Промишленото производство през януари е нараснало с 1.1%
Производството на текстил бележи ръст с 22.3 на сто спрямо година по-рано Още
РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИНИЦИАТИВИ
Всички държави от Дунавския регион ще промотират туристическа дестинация Дунав
Целта е развитие на бранд Дунав и хармонизиране на системата за статистически анализи и мониторинг на туристическата дейност Още
НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Парламентът забрани продължаването на срочни договори с доставчици без писмено съгласие на абоната
Срочните договори вече няма да се подновяват автоматично Още