Брой 67 (577), 08-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Втори регионален консултативен форум за подготовка на програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020


На 23 април 2014 г. в гр. Ниш и на 24 април 2014 г. в гр. София ще се проведат втори кръг обществени обсъждания и консултации за подготовката на Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България-Сърбия 2014-2020.

Срещите ще са организирани под формата на пленарни дискусии по следните теми:

  • Стратегическа рамка на програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия за периода 2014-2020 г.
  • Тематичната концентрация на програмата - предложени варианти за тематични приоритети на новата програма за трансгранично сътрудничество по ИПП
  • Логика на интервенцията на програмата - специфичните цели, дейности и резултати на програмата

Консултативните срещи са отворени за всички заинтересовани страни в процеса на подготовка на бъдещата програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия. Участие ще вземат и представители на органите за управление и изпълнение на програмата -  Управляващия орган (МРР), Националния партниращ орган (Служба за европейска интеграция на Република Сърбия) и Съвместния технически секретариат по програмата България-Сърбия 2007-2013, както и представители на местни и регионални власти, териториални звена на централната администрация, неправителствени организации, настоящи и потенциални бенефициенти от програмата и други социално-икономически партньори.
Събитията ще бъде водени на български или сръбски език, (в зависимост от мястото на провеждане) от консултантите от обединение „Проджект планинг енд мениджмънт“, които подпомагат подготовката на бъдещата програма за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия (2014-2020). 

За заявяване на участие  е необходимо да се изпрати индивидуална регистрационна форма според избраното място на провеждане. Формулярите за участие изпращайте в срок до 15 април  2014 г. на следния електронен адрес: office@ppmanagement.eu

Програма и регистрационен формуляр могат да се изтеглят от   ТУК.

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможност за рекламно включване в новото издание на класацията „ТОП 100“
БТПП работи по подготовката на поредното 16-то издание на класацията, наложила се като полезен и търсен източник на информация Още
Покана за участие в бизнес делегация, придружаваща премиера Орешарски в Хърватия
В рамките на визитата (28 – 29 април) ще се проведе бизнес форум и срещи с местни партньори Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучение по БДС ISO 21500:2012 – насоки за постигане на ефективно управление на проекти
Стандартът е предназначен да се използва в различни сектори и се отнася за всякакъв тип проекти Още
Втори регионален консултативен форум за подготовка на програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020
На 23 април в гр. Ниш и на 24 април в гр. София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Столичната общинска агенция за приватизация обявява публичен търг
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През февруари увеличението на строителната продукция се определя от положителния темп при инженерното строителство
В сравнение със същия месец на 2013 г. строителната продукция нараства с 5.5% Още
Промишленото производство нараства през февруари
Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост Още
АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО
ООН създаде Публичен регистър в рамките на Секретариата за международно търговско право /УНСИТРАЛ/
Документите по арбитражни спорове между инвеститори и държавата ще са обществено достъпни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Обсъдете бъдещето на Украйна с председателя на делегацията на Европейския парламент Павел Ковал
Не пропускайте чата с Павел Ковал в сряда, 9 април, от 15:30 часа българско време Още