Брой 67 (577), 08-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО

ООН създаде Публичен регистър в рамките на Секретариата за международно търговско право /УНСИТРАЛ/


На 1 април 2014 г. Организацията на обединените нации /ООН/ стартира Публичен регистър  в своите офиси във Виена, Австрия. Регистърът функционира в рамките на Секретариата на ООН за международно търговско право /УНСИТРАЛ/ и служи като хранилище за публикуване на документи за арбитражни спорове „инвеститор-държава”, базирани на  договори. Европейската комисия планира да предложи финансова подкрепа за работата на Регистъра.

Споровете между чуждестранен инвеститор и държава често засягат теми от обществен интерес, като например инфраструктурното развитие, добива на природни ресурси, както и екологичните стандарти, но често пъти арбитражните дела, водени с цел решаване на тези спорове, редовно остават извън общественото полезрение. Публичният регистър е създаден в съответствие с Правилата за публичност на УНСИТРАЛ, с оглед документите по арбитражните спорове между инвеститори и държавата да са обществено достъпни. Документите ще се публикуват в глобална база данни, която е лесна за ползване и със свободен достъп: www.uncitral.org/transparency-registry

Публичният регистър е само един аспект от Правилата за публичност, които служат за да направят инвестиционния арбитраж по-прозрачен. Тези правила са приети от УНСИТРАЛ през юли 2013 след три години на преговори, в които се включиха  държави, междуправителствени и неправителствени организации. Те взеха под внимание както обществения интерес към инвестиционни арбитражи, така и необходимостта от ефективно разрешаване на подобни спорове. В допълнение към публикуването на документи, правилата подпомагат, когато е възможно, публичния достъп до заседания и възможността на трети страни даизразят позиции.

----------------

Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) е основният правен орган на Обединените нации в областта на международното търговско право. Нейната задача е да се премахнат законовите пречки пред международната търговия чрез постепенно модернизиране и хармонизиране на търговското право. Тя подготвя правни текстове в редица ключови области, като например международните търговски спорове, електронната търговия, неплатежоспособността, международните разплащания, продажбата на стоки, транспортното право, обществените поръчки и развитието на инфраструктурата. UNCITRAL също така осигурява техническа помощ за правни реформи, включително подпомага държавите-членки да преразгледат и оценят своите нужди от правна реформа, и да изготвят проект законодателството, подходящо за прилагане на текстове на UNCITRAL. Секретариатът на UNCITRAL се намира във Виена, Австрия.

Контактно лице: Timothy Lemay
Principal Legal Officer
UNCITRAL Secretariat
E-mail: timothy.lemay@uncitral.org

НОВИНИ ОТ БТПП
Възможност за рекламно включване в новото издание на класацията „ТОП 100“
БТПП работи по подготовката на поредното 16-то издание на класацията, наложила се като полезен и търсен източник на информация Още
Покана за участие в бизнес делегация, придружаваща премиера Орешарски в Хърватия
В рамките на визитата (28 – 29 април) ще се проведе бизнес форум и срещи с местни партньори Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Обучение по БДС ISO 21500:2012 – насоки за постигане на ефективно управление на проекти
Стандартът е предназначен да се използва в различни сектори и се отнася за всякакъв тип проекти Още
Втори регионален консултативен форум за подготовка на програмата за трансгранично сътрудничество България - Сърбия 2014-2020
На 23 април в гр. Ниш и на 24 април в гр. София Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Столичната общинска агенция за приватизация обявява публичен търг
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: През февруари увеличението на строителната продукция се определя от положителния темп при инженерното строителство
В сравнение със същия месец на 2013 г. строителната продукция нараства с 5.5% Още
Промишленото производство нараства през февруари
Увеличение спрямо предходния месец е регистрирано в преработващата промишленост Още
АРБИТРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО
ООН създаде Публичен регистър в рамките на Секретариата за международно търговско право /УНСИТРАЛ/
Документите по арбитражни спорове между инвеститори и държавата ще са обществено достъпни Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Обсъдете бъдещето на Украйна с председателя на делегацията на Европейския парламент Павел Ковал
Не пропускайте чата с Павел Ковал в сряда, 9 април, от 15:30 часа българско време Още