Брой 226 (1984), 25-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”


Българският институт за стандартизация (БИС) организира семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”, който ще се проведе на 29.11.2019 г. в зала 1 на Центъра за срещи, конференции и обучения на БИС.

Всички организации са изправени пред несигурност при изпълнение на своите цели. Намирането на добри решения за проблемите добавя стойност и предпазва всяка организация. Ако рискът се управлява правилно, може да се управлява и успехът. БДС ISO 31000:2018 „Управление на риска. Указания“ дава най-добрите насоки и практики при управлението на риска, които може да помогнат да се защити всеки бизнес дългосрочно и в оперативен план, и да се постигнат заложените цели. Управлението на риска, в качеството си на доказана методология, осигурява систематична рамка и процес за увеличаване на ползите за организацията, като се контролират опасностите и ограничава тяхното въздействие.

Семинарът дава възможност да се разбере управлението на риска и ще запознае с основните принципи и указания, заложени в стандарта. Семинарът е полезен за всеки, който участва в планирането, прилагането, наблюдаването или надзора на процесите и рамката, свързани с управлението на рисковете съгласно ISO 31000:2018.

Участниците ще се запознаят с:

  • ключовите предизвикателства при управлението на риска;
  • основните термини и определения;
  • важността и ползите от ISO 31000:2018 за ефективно управление на всяка организация;
  • принципите, рамката и процеса за управление на рискове, които са от значение за всяка организация;
  • практическото прилагане на указанията за създаване и използване на регистър иплан за управление на рисковете, необходимата документация за разработване на процеса за управление на риска и постигане на постоянно усъвършенстване.

Лектор:  Петър Лозев, гл. експерт в БИС и секретар на БИС/ТК 34 „Управление на качеството и осигуряване на съответствието“.

Такса за участие в семинара:                                               150.00 лв. с ДДС.

За всеки следващ участник от една организация:              125.00 лв. с ДДС.

За членове на БИС:                                                               125.00 лв. с ДДС.

Цената включва информационни материали, кафе-паузи и обяд. На участниците в семинара ще бъдат издадени сертификати.

Всички участници ще могат да закупят новото издание на БДС ISO 31000:2018 с отстъпка от 20 %.

Желаещите да участват е необходимо да попълнят и изпратят регистрационна карта на посочения в нея адрес най-късно до 28.11.2019 г.

За повече информация: Ивелина Никова, тел.: 02/817-45-71; ел. поща: ivelina.nikova@bds-bg.org.

Покана

Програма

Регистрационна карта

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще обучи специалисти за реализиране на онлайн експортни дейности
Обучението ще започне в началото на февруари 2020 г. Още
Насърчаване на иновационната активност на млади предприемачи в сферата на агроиндустрията
Инвестиционно подпомагане на бизнес идеите чрез среща с инвеститори Още
Интеграция в обществото чрез спорт - една находчива и ефикасна инициатива
Проект по Оперативна програма „Добро управление“ Още
Кръгла маса на тема: „Социалните иновации на нашето време. Пример - Финландия“
Организирана от Съвета по иновации при БТПП, съвместно с Посолството на Финландия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговските палати на Хасково и Тавшанлъ, Турция подписаха Споразумение за сътрудничество
Инициативи за подпомагане на търговско-икономическите отношения между фирми от двата региона Още
Политиките за дигитализиране на икономиката бяха дискутирани на кръгла маса, организирана от Хасковската палата
Експерти представиха инструментариум и препоръки за по-активно прилагане на електронните услуги Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Тенденции и рекорди на пазара на труда в навечерието на 2020 г.
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Четири проекта с българско участие спечелиха финансиране в размер на 994 430 евро по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от „Хоризонт 2020“
Очаква се да стартират през декември 2019 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Eвропейската комисия обяви публична консултация по темата "Оценка на географските означения и храните с традиционно специфичен характер, защитени в ЕС"
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”
29 ноеври в Българския институт за стандартизация Още