Брой 226 (1984), 25-11-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Четири проекта с българско участие спечелиха финансиране в размер на 994 430 евро по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от „Хоризонт 2020“


Четири проекта с 4 български участника са финансирани през 2019 г. по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“. Българските партньори ще получат финансиране от ЕС в размер на 994 430 евро.

Проект TheFSM е по тема „Подкрепа за пазара на данни и за икономика, базирана на данни“ и основната му цел е да предостави индустриална платформа за данни, която значително ще подобри начина, по който се провежда сертифицирането на храни в Европа. Проектът обединява и надгражда съществуващите иновации от иновативните МСП в областта на ИКТ, за да предостави уникална отворена виртуална среда, която ще улесни обмена и свързването на данни между различни участници (свързани с безопасността на храните), които са заинтересовани да споделят информация, важна за сертифицирането.

Проект RAINBOW е по тема „Изчисления в облак“ и визията му е да проектира и разработи отворена и надеждна платформа за изчисляване на мъглата (Fog computing), която улеснява разгръщането и управлението на мащабируеми, хетерогенни и сигурни услуги за „Интернет на нещата“. Подобно на „облака“, „мъглата“ предоставя на крайните потребители данни, изчисления, услуги за съхранение и приложения. Fog Computing поддържа нововъзникващите приложения на „Интернет на всичко“ (Internet of Everything (IoE)), които изискват латентност в реално време/предвидима латентност (индустриална автоматизация, транспорт, мрежи от сензори и задвижващи устройства и др.)

Проект MediaMotorEurope  е по тема „Европа за растеж“ и ще стимулира решения, които могат да се справят с предизвикателства като дезинформация, достъпност, потребителски интерфейси и използване на данни. Основната цел е да се възпитат европейски иноватори с висок потенциал, които могат да се справят с най-важните предизвикателства пред медийната индустрия.

Проект  BOWI е по тема „Повсеместно навлизане на умните предмети“ и има за цел справяне с предизвикателството за ограничения капацитет на цифровите иновационни центрове за подпомагане на повсеместното навлизане на умните предмети в живота.

Очаква се проектите да стартират през декември 2019 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП ще обучи специалисти за реализиране на онлайн експортни дейности
Обучението ще започне в началото на февруари 2020 г. Още
Насърчаване на иновационната активност на млади предприемачи в сферата на агроиндустрията
Инвестиционно подпомагане на бизнес идеите чрез среща с инвеститори Още
Интеграция в обществото чрез спорт - една находчива и ефикасна инициатива
Проект по Оперативна програма „Добро управление“ Още
Кръгла маса на тема: „Социалните иновации на нашето време. Пример - Финландия“
Организирана от Съвета по иновации при БТПП, съвместно с Посолството на Финландия Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Търговските палати на Хасково и Тавшанлъ, Турция подписаха Споразумение за сътрудничество
Инициативи за подпомагане на търговско-икономическите отношения между фирми от двата региона Още
Политиките за дигитализиране на икономиката бяха дискутирани на кръгла маса, организирана от Хасковската палата
Експерти представиха инструментариум и препоръки за по-активно прилагане на електронните услуги Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Тенденции и рекорди на пазара на труда в навечерието на 2020 г.
Автор: Петър Ганев, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Четири проекта с българско участие спечелиха финансиране в размер на 994 430 евро по програма „Информационни и комуникационни технологии“ от „Хоризонт 2020“
Очаква се да стартират през декември 2019 г. Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Eвропейската комисия обяви публична консултация по темата "Оценка на географските означения и храните с традиционно специфичен характер, защитени в ЕС"
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Семинар на тема: „Новото издание на БДС ISO 31000:2018 – промени, свързани с принципите, рамката и процеса на управление на риска”
29 ноеври в Българския институт за стандартизация Още