Назад

Европалати: Целта на ЕК за намаляване с 25% на отчетността без видими резултати след една година


Преди една година председателят на Европейската комисия обявяви целта за намаляване на изискванията за отчетност на бизнеса с 25%. Обратната връзка от мрежата от търговски и промишлени палати в Европа показва, че бизнесът все още не вижда подобрение в регулаторната рамка. Асоциацията на европейските търговски палати /Европалати/ отново подчертава необходимостта политиките да се насочат към засилване на конкурентоспособността със съществени мерки, които да позволят на европейския бизнес да стимулира растежа и заетостта. БТПП подкрепя мнението на Европалати за липсата на напредък.

Обещанието на президента фон дер Лайен от март 2023 г. за рационализиране на задълженията за отчитане беше приветствано от търговските палати, представляващи милиони фирми в цяла Европа, борещи се с обременяващите изисквания за отчитане и с много административни изисквания. Последвалата липса на осезаем напредък по отношение на справянето с натрупването на изисквания за докладване се усложнява от вълната от нови законодателни инициативи по време на текущия законодателен мандат на ЕК.

Предстоящите доклади на високо ниво за бъдещето на Единния пазар и европейската конкурентоспособност се очакват с нетърпение от членовете на Европалати. Но с европейските избори и нов петгодишен мандат на ЕК на хоризонта, тази окуражаваща реторика на високо ниво няма да има никакво значение, ако не се обърне внимание на нарастващата регулаторна тежест върху бизнеса.

„Боравенето с нарастващо водене на записи и документация коства на бизнеса ценно време и пари, които иначе биха могли да бъдат инвестирани в растеж и създаване на работни места. Ето защо, е по-важно от всякога регламентът на ЕК да бъде изготвен, договорен и приложен скоро, което ще позволи на предприемачите да се съсредоточат върху основния си бизнес“, каза президентът на Европалати Владимир Длоухи.

Миналата година Европалати неведнъж призоваваше за намаляване на отчетността и остава ангажирана да допринесе към усилията за опростяване на процесите за докладване и премахване на непропорционалните или излишни изисквания. Европейската комисия трябва да остане ангажирана и да направи необходимото за укрепване конкурентоспособността на бизнеса и създаване на по-благоприятна среда за предприемачески успехи в Европа.

Европалати отново се обръща към Европейската комисия да приоритизира пропорционални и приложими европейски законодателни политики, с цел облекчаване на бизнеса след трудния период на икономически предизвикателства.

Пълният текст на съобщението на Европалати на английски език ще намерите тук.