Назад

Насърчаване на икономическите отношения Италия – балкански страни

Двудневният форум „Italian Balkan Trade Summit(12-13 март 2024 г.) представляваше невероятна възможност за подобряване на бизнес сътрудничеството, търговията и икономическите отношения между Италия и отделните балкански държави, включително Албания, Босна и Херцеговина, България, Кипър, Хърватия, Гърция и Северна Македония. На всяка държава беше предоставена платформа, на която да представи силните си страни и области за сътрудничество и взаимно развитие.

По време на събитието България, Хърватия и Гърция се съсредоточиха върху специализираните си пазари и бизнес възможности в областта на иновациите, технологиите, зелената енергия и туризма. От друга страна, държавите-кандидати за членство в Европейския съюз акцентираха върху своя значителен растеж, политическа и икономическа стабилност, подобрени правителствени политики и проекти в областта на транспорта и логистиката, свързващи ги с останалата част от Европа.

България представи своето стратегическо местоположение и благоприятно данъчно облагане като основни предимства за потенциални италиански бизнес дейности. Преди пандемията производственият сектор, фокусиран в отрасли като мода, обувки и др., сега се съсредоточава върху развитието на сложни индустриални продукти като машини, електроника и химически продукти.

Специално участие в представянето взе Андриана Колева, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси на България в Милано. Българската търговско-промишлена палата и Българската индустриална камара също така подчертаха своите роли в подкрепата на бизнеса, насърчаването на икономическите отношения и предоставянето на ценна информация и услуги за улесняване на търговията и инвестициите на българския пазар.

По време на форума бе подчертана нуждата от двустранни споразумения и засилен търговски и културен обмен между Италия и балканските страни. Събитието послужи като възможност за споделяне на знания и създаване на партньорства, с големи очаквания за бъдещи икономически ползи както за Италия, така и за страните от Балканския регион