Брой 147 (2153), 03-08-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

БТПП представя годишното издание „България в цифри“


„България в цифри“ излиза за 11-и път, като отразява само обективни данни от статистиката и класации, които са важни не само за нас, но за инвеститорите. Данните отразяват резултати от предходната година, когато условията бяха коренно различни.

Новите условия изискват да се разглеждат критично всички констатации.

От 27 международни класации, разгледани в брошурата, България показва различна динамика – запазване, влошаване и подобряване в международните ранкинги. Те отразяват оценката за страната ни  и са отправна точка за инвеститорите.

В изданието за 2020 г. на Световната банка за правене на бизнес (Doing business 2020) падаме с 2 позиции надолу, до 61-во при 59-то през предходната година и с 11 позиции спрямо 2018г. Нужно е повече да работим за облекчаване на бизнеса – недопустимо е страната ни да заема 151-о място в света по „свързване с електричество“ и това е един от критериите, заради които не сме на по-добро място в класацията за правене на бизнес. Това е само една от слабостите в енергетиката и е пореден сигнал за по-сериозни мерки в тази сфера. В доклада за 2020 г. губим  още места по критериите „откриване на фирма”, „издаване на разрешение за строеж“, „плащане на данъци” и „закриване на фирма”. Подобряваме позиции само в категориите „регистрация на недвижим имот“ и  „защита на инвеститорите“.

България показва стабилни позиции по отношение на икономическата свобода (Index of Economic Freedom 2020): според доклад на фондация „Херитидж” с една позиция минаваме напред в света – на 36-то място.  Подобрението е в категориите „права на собственост“, „цялост на правителството“, „фискално здраве“, „данъчна тежест“ и др. 

В класацията на Световния икономически форум за конкурентоспособността 4.0 (Global competitiveness index 4.0 2019) подобряваме позиции с 2 места до 49-та позиция спрямо предходната година. Отбелязваме напредък в „институции“, „инфраструктура“, „макроикономическа стабилност“, „умения“ и „пазар на труда“. По отношение на „здравеопазване“, „продуктов пазар“ и „финансова система“ се влошаваме, макар и с малко позиции.

В индекса за просперитет на Legatum Institute  влошаваме общата си оценка като заемаме  49-то място. Подобрение показваме единствено в „образование“.

Представените данни обхващат статистики от 2019 г. и имат за цел взимане на мотивирани решения за българските и чуждестранните инвеститори. Според БТПП данните дават добър ориентир, включително и при избора на икономически мерки за 2020 г.

До края на тази седмица Палатата ще представи изданието на живо, като събитието ще може да се проследи и онлайн. Тези медии, които изпратят свои представители на пресконференцията, ще получат хартиено копие на оригиналното издание.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Доброто партньорство между ESFAM и БТПП продължава
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА
Нови подходи на КЕВР за допитване до обществеността
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
БТПП представя годишното издание „България в цифри“
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТ
Фондът за иновации на ЕК ще финансира мащабни проекти в сферата на нисковъглеродните технологии
ГЛОБАЛНА ТЪРГОВИЯ
Добрият пример: хранителният износ на Гърция расте