Брой 204 (1715), 25-10-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ

Удължава се срокът за реализация на тютюневи изделия и алкохолни напитки, облепени със стар алкохол


До 31 декември 2019 г. се удължава срокът за реализация на бутилираните алкохолни напитки, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1132 от 18.09.2013 година, както и срокът за реализация на пури и пурети, предназначени за вътрешния пазар, облепени с бандерол по образец, утвърден със Заповед № ЗМФ-1131 от 18.09.2013 г.

За цигари и тютюн за пушене (за лула и цигари) срокът се удължава до 31 март 2019 г., включително.

Заповедите - ЗМФ-919/12.10.2018 г. и ЗМФ-920/12.10.2018 г. са обнародвани в брой № 88/23.10.2018 г. на Държавен вестник.

Удължаването на срока на валидност на акцизните бандероли за бутилирани алкохолни напитки и тютюневи изделия отчита спецификата на търговията с този вид акцизни стоки. В някои случаи при промяна на образеца на бандерол за алкохолните напитки и тютюневите изделия, гратисният период за реализация на стоките облепени със стария образец е недостатъчен, което налага неговото удължаване. С издадените от министъра на финансите заповеди се създава сигурност за търговците, които ще могат да реализират в търговската мрежа наличните количества скъпоструващи и бавно оборотни стоки, облепени със стария образец на бандерол и няма да се наложи унищожаването на стоки, годни за консумация. Алкохолните напитки и тютюневите изделия, които се продават в търговската мрежа са с платен акциз и удължаването на срока за реализацията им няма да окаже влияние върху приходите от акциз в бюджета.

Източник: Министерство на финансите

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“ за браншови организации
Запознаване с новостите в нормативната уредба на страната Още
Регионален форум GS1 в Европа 2018
В дискусиите се включиха и представители на водещи търговски вериги Още
Покана за семинар “Кибер сигурност – опитът на Израел”
6 ноември от 9 часа в София Тех Парк Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Втори Гастро Форум във Враца
По проект „Българо-Сръбски Гурме Влак“ Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Българо-азербайджански бизнес форум
7 ноември 2018 г., София Хотел Балкан Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес сътрудничество
ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА
Правителството одобри отчет за изпълнението на Плана за действие с мерките за подобряване на инвестиционната среда
АКЦИЗИ И ДАНЪЧНИ СКЛАДОВЕ
Удължава се срокът за реализация на тютюневи изделия и алкохолни напитки, облепени със стар алкохол
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Глобален център за партньорство с Китай
Ускоряване на преговорите за създаването, статута, структурата, финансирането на центъра Още
България ще участва в Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Три милиарда евро по Еразъм+ за създаване на „европейски университети“ през 2019г.
Комисията публикува покана за представяне на предложения по програмата Още