Брой 104 (2359), 04-06-2021
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ

ЕК оценява България сред трите държави, изпълняващи критерия за бюджетен дефицит съгласно Пакта за стабилност и растеж


В пролетния пакет по Европейския семестър Европейската комисия оценява България сред трите държави (заедно с Швеция и Дания), които изпълняват критерия за дефицит, определен от Пакта за стабилност и растеж и за страната ни няма да бъде приложена процедура по прекомерен дефицит. Според прогнозата на ЕК дефицитът на България ще бъде 3,2 % през 2021 г. и 1,9 % през 2022 година.

По отношение на държавния дълг се наблюдава увеличение във всички държави членки. В 14 от тях коефициентът на дълга надвиши референтната стойност по ПСР от 60 % от БВП. С държавен дълг от 24,5 % от БВП за 2021 г. България е сред държавите  членки с най-ниски стойности в Европейския съюз, като страната ни се нарежда втора по този показател след Естония с 21,3 %.

В рамките на процедурата по макроикономически дисбаланси за 2021 г. ЕК е идентифицирала дванадесет държави членки с наличие на макроикономически дисбаланси. Икономиките на тези държави ще подлежат на задълбочен преглед от страна на ЕК. България за втора поредна година е категоризирана като държава без наличие на дисбаланси.

Предложението за специфични препоръки за страната ни включва:

  1. През 2022 г. страната следва да поддържа подкрепяща фискална позиция, включително чрез Механизма за възстановяване и устойчивост, като се запазят националните инвестиции. Да се запази контролът върху растежа на текущите държавни разходи.
  2. Да се провежда фискална политика, насочена към постигане на благоразумна фискална позиция и осигуряване на фискална устойчивост в средносрочен план, когато икономическите условия позволяват. В същото време да се увеличат инвестициите, за да се стимулира потенциалът за растеж.
  3. Да се обърне специално внимание на структурата на публичните финанси, както на приходната, така и на разходната част на бюджета и на качеството на бюджетните мерки, за да се осигури устойчиво и приобщаващо възстановяване. Да се даде приоритет на устойчивите и стимулиращи растежа инвестиции, по-специално в подкрепа на зеления и цифров преход. Да се даде приоритет на фискалните структурни реформи, които ще помогнат осигуряването на финансирането на приоритетите на публичните политики и ще допринесе за дългосрочната устойчивост на публичните финанси, включително чрез засилване на обхвата, адекватността и устойчивостта на здравните и социални системи.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Председателят на БТПП се срещна с ръководителите на TAITRA
Почетна диплома за Пати Лин - досегашен директор на TAITRA Още
БТПП за превенция на текучеството в предприятията
В помощ на работодателите е разработен Инструментариум за управление, контрол, превенция и противодействие на текучеството на работната сила Още
БТПП с нова услуга за бизнеса
Изготвяне на бизнес профили на фирми, т.нар. „кредитни доклади“ Още
Уебинар „Предизвикателствата пред онлайн магазините“
Покана от EEN към БТПП и Европейски потребителски център Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Покана за участие в среща, посветена на българо-аржентинското сътрудничество
Организира Клуб отбранителна индустрия, 23 юни, от 16 до 19.30 часа Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Планът за възстановяване: може ли ефектът да дойде преди 2024 г.?
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ФИНАНСИ
ЕК оценява България сред трите държави, изпълняващи критерия за бюджетен дефицит съгласно Пакта за стабилност и растеж
КОНКУРСИ
Покана за номинации за “Пробив на годината” на Falling Walls Labs
Кратката номинация може да бъде подадена до 15 юни 2021 г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия предлага надеждна и сигурна цифрова самоличност за всички европейци
Достъп до услуги онлайн, без да се налага да използват частни методи за идентификация или да споделят излишно лични данни Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес възможности на британския моден пазар
Как българските компании могат да стъпят на него и да намерят качествени партньори на Острова Още
РЕКЛАМА
МАРОКО – ОТ ИМПЕРСКИТЕ СТОЛИЦИ ДО ЗАГАДКИТЕ В САХАРА - ЕСЕН 2021!
Екзотични пътешествия с Welcome Travel Още