Брой 109 (1121), 09-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Расте интересът към използването на инсталираните в бюджетните организации ПОС терминални устройства


Расте интересът към използването от страна на гражданите на инсталираните в бюджетните организации ПОС терминални устройства, чрез които могат да се извършват плащания към бюджетните организации с дебитни и кредитни карти без банкови комисиони и такси. За първите пет месеца на 2016 година през инсталираните 1 799 ПОС терминални устройства в бюджетните организации са направени 400 968 трансакции на стойност 34,483 млн. лева. За сравнение в края на 2012 г. общият брой картови трансакции е 32 516 на стойност близо 4,658 млн. лв., направени през 610 ПОС устройства. Министерството на финансите осигурява всички необходими условия за внедряването и прилагането в публичния сектор на картовите плащания чрез ПОС терминални устройства, разработвайки правната рамка и конкретни указания за прилагането на съответните нормативни разпоредби.

По-голяма част от ПОС терминалните устройства са инсталирани във ведомства от структурите на Министерството на вътрешните работи, Висшия съдебен съвет, Министерството на правосъдието и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За обслужване на конкретни дейности с приложимост на картови плащания ПОС устройства са инсталирани и в системите на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката, Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на земеделието и храните, Министерството на околната среда и водите, Министерството на отбраната, Министерския съвет, както и в 185 общини и 22 университета.

От стартирането на инициативата през 2012 г. броят на осъществените трансакции и обемът на постъпленията от картови плащания ежегодно бележат траен ръст. В края на 2013 г. през инсталираните 1377 бр. ПОС терминални устройства са осъществени 234 505 трансакции на стойност 18,439 млн. лв., през 2014 г. от 1564 бр. устройства трансакциите са 432 784 на стойност 31,180 млн. лв., през 2015 г. 737 105 трансакции на стойност 48,922 млн. лв. са направени през 1719 ПОС устройства.

От данните е видно, че голяма част от бюджетните организации, които реализират приходи от значителен брой лица, вече са инсталирали ПОС терминални устройства. Освен повишеният интерес на гражданите, за запазването на тенденцията за увеличаване на броя и стойността на реализираните трансакции е необходимо министерствата и ведомствата да насърчават приоритетното прилагане на картовите плащания за събирането на приходи и други постъпления от съответните бюджетни организации чрез ПОС терминални устройства.

Министерството на финансите периодично акцентира върху необходимостта от широко информиране на физическите и юридическите лица за осигурената от бюджетните организации възможност за извършване на картови плащания и насърчаване на тяхното прилагане, включително с поставяне на подходящи съобщения на определените за това места (информационни табла, местата за плащане на съответните задължения и др.). Същевременно отговорността за осъществяване на текущ контрол върху дейностите по въвеждане и прилагане на картовите плащания е на министерствата и ведомствата, които предоставят услуги на гражданите и бизнеса.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Външнотърговската палата на Казахстан активизират сътрудничеството си
Председателите на двете палати договориха нови сфери на партньорство Още
Китайска бизнес делегация от Суджоу и Хонконг посети БТПП
Проявява интерес към условията за бизнес и инвестиции в България Още
Трети годишен форум на лидерите на Международната организация на работодателите
Срещата се състоя паралелно с провеждащата се 105-та Международна конференция на труда Още
Покана за Българо-румънски бизнес форум с участието на президентите Росен Плевнелиев и Клаус Йоханис
БТПП вече разполага със списъка на румънската делегация Още
МОР формулира ключови препоръки в сферата на заетостта
В рамките на пленарната сесия на В-20 Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Възможностите за българските предприемачи в Украйна бяха представени в Пловдив
Планира се бизнес делегация да посети гр. Лвов през октомври т.г. Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Предлага се нов механизъм за борба с измамите с ДДС при търговията с течни горива
При осъществяване на търговия с течни горива лицата задължително ще предоставят обезпечение ... Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Расте интересът към използването на инсталираните в бюджетните организации ПОС терминални устройства
Плащанията са без банкови комисиони и такси Още