Брой 109 (1121), 09-06-2016
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАКОНОПРОЕКТИ

Предлага се нов механизъм за борба с измамите с ДДС при търговията с течни горива


Правителството одобри законопроект за допълнение на Закона за данък върху добавената стойност. Той е изготвен във връзка с предотвратяване на възможностите за злоупотреби чрез ефективна превенция и борба с данъчните измами в областта на данъка върху добавената стойност.

Законопроектът предлага механизъм, съгласно който при осъществяване на търговия с течни горива лицата задължително да предоставят обезпечение в пари, държавни ценни книжа или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Задължението за предоставяне на обезпечение ще възниква, когато данъчно задължено лице за текущия данъчен период е извършило облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи по доставките над 25 хил. лв., вътреобщностно придобиване на течни горива с обща стойност на данъчните основи на придобиванията над 25 хил. лв. или освобождава течни горива за потребление по чл. 20 от Закона за акцизите и данъчните складове на стойност над 25 хил. лв.

Предложеният механизъм ще доведе до по-ефективна превенция и борба с данъчните измами с ДДС при търговията с течни горива посредством максимални нива на прозрачност и правна сигурност за икономическите оператори и минимизиране на риска лоялни и добросъвестни търговци да бъдат въвлечени в схеми за данъчни измами и съответно отговорни за неплатения от други лица ДДС съгласно закона. Режимът ще се прилага по отношение на търговците с течни горива, които са рискови (най-рискови са вложителите в данъчните складове – 66,3% от броя им са идентифицирани като такива), както и лица, посредници в търговията с течни горива.

Данъчните измами с ДДС са едни от най-сложните социално-икономически негативни явления, които оказват изключително отрицателно въздействие върху икономиката на страната. Тези незаконни действия лишават бюджета от значителни по размер приходи, като едновременно с това оказват негативно влияние върху пазарната среда и конкуренцията, икономическото развитие и инвестициите, подкопавайки реалната икономическа дейност.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Външнотърговската палата на Казахстан активизират сътрудничеството си
Председателите на двете палати договориха нови сфери на партньорство Още
Китайска бизнес делегация от Суджоу и Хонконг посети БТПП
Проявява интерес към условията за бизнес и инвестиции в България Още
Трети годишен форум на лидерите на Международната организация на работодателите
Срещата се състоя паралелно с провеждащата се 105-та Международна конференция на труда Още
Покана за Българо-румънски бизнес форум с участието на президентите Росен Плевнелиев и Клаус Йоханис
БТПП вече разполага със списъка на румънската делегация Още
МОР формулира ключови препоръки в сферата на заетостта
В рамките на пленарната сесия на В-20 Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Възможностите за българските предприемачи в Украйна бяха представени в Пловдив
Планира се бизнес делегация да посети гр. Лвов през октомври т.г. Още
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Предлага се нов механизъм за борба с измамите с ДДС при търговията с течни горива
При осъществяване на търговия с течни горива лицата задължително ще предоставят обезпечение ... Още
ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
Расте интересът към използването на инсталираните в бюджетните организации ПОС терминални устройства
Плащанията са без банкови комисиони и такси Още