Брой 136 (1894), 18-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

С 25% се е увеличил броят на регистрираните лекарства и медицински изделия в Глобалната мрежа за синхронизация на данни през последната година


Глобалната мрежа за синхронизация на данни (GDSN) продължава да расте по отношение на сектор здравеопазване. През последните 12 месеца броят на глобалните номера на търговски единици в GDSN се е увеличил от 2,4 милиона на 3,1 милиона, което представлява годишен ръст от 25%.

Производителите на медицински изделия продължават да са водещи в използването на GDSN, за да могат да предоставят надеждна продуктова информация на своите клиенти (болници и дистрибутори). Използването на сертифицирани пулове за данни (data pools), спомага за регистрирането на информацията за изделията в регулаторните бази данни.

Засиленият интерес от страна на фармацевтичната индустрия към GDSN през последните месеци е продиктуван от необходимостта да се обменят основни данни за лекарствените продукти като основа за различни инициативи в здравната индустрия, включително проследимостта и сериализацията. Донорските организации като Global Drug Facility, Global Fund, UNDP, UNFPA и USAID също изискват използването на GDSN за сигурен обмен на данни за продуктите.
За да подкрепи използването на мрежата за синхронизация на данни, GS1 Healthcare създаде добра фармацевтична практика за сериализация и проследимост чрез GDSN, която включва основен набор от атрибути за улеснено споделяне на лекарствена информация.

С цел по-широкото популяризиране на увеличаващото се в глобален мащаб използване на GDSN в здравеопазването, GS1 стартира нова уеб страница на GDSN в здравеопазването с директни връзки към сайтовете на GS1 Национални организации по света, които работят активно с местните здравни общности за присъединяване към мрежата GDSN.

НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция за отчитане на резултатите от проведеното обучение на експерти от БТПП, фирми и браншови организации в Китай
Събитието дава задълбочен поглед върху международните инициативи Още
С 25% се е увеличил броят на регистрираните лекарства и медицински изделия в Глобалната мрежа за синхронизация на данни през последната година
Европа иска да чуе гласа на младите предприемачи
Конкурс за есе на тема "Речта, с която бих се обърнал към предприемачите от Европа, ако бях Комисар с ресор МСП и предприемачество“ Още
БТПП предлага богата база данни с оферти за бизнес сътрудничество
Над 150 актуални оферти за бизнес сътрудничество с партньори от цял свят могат да бъдат намерени на сайта на БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ ПО ВРЕМЕ НА MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2019
Поети разходи! Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
2,8% инфлация за юни
Данни от Националния статистически институт Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Кои общини ползват най-много европейски средства?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още