Брой 136 (1894), 18-07-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология


С настоящото предложение за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология се въвеждат такси за услугите, които са вменени на БИМ с промените в Наредба Н-18/2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин. Регламентира се събирането на такси за предоставяне на административните услуги, свързани с:
 
• Издаване на разрешение на лицата, получили разрешение за техническо обслужване и ремонт на фискални устройства (ФУ) и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД);
 
• Първоначални проверки на електронни системи с фискална памет (ЕСФП);
 
• Последващи проверки на ЕСФП.
 
Ясната регламентация в Тарифата на таксите, дължащи се за новите услуги, ще даде възможност на заинтересованите страни да планират и оптимизират разходите си.
 
Проектът на Постановление можете да видите ТУК.
 
Проектът на Доклад до Министерския съвет можете да видите ТУК.
 
Предварителната частична оценка на въздействието можете да видите ТУК.
 
Становище на Дирекция "Модернизация на администрацията" в АМС относно частичната предварителна оценка на въздействието можете да видите ТУК.
 
На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на постановление, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: e.piperova@mi.government.bg
 
Източник: Министерство на икономиката
НОВИНИ ОТ БТПП
Конференция за отчитане на резултатите от проведеното обучение на експерти от БТПП, фирми и браншови организации в Китай
Събитието дава задълбочен поглед върху международните инициативи Още
С 25% се е увеличил броят на регистрираните лекарства и медицински изделия в Глобалната мрежа за синхронизация на данни през последната година
Европа иска да чуе гласа на младите предприемачи
Конкурс за есе на тема "Речта, с която бих се обърнал към предприемачите от Европа, ако бях Комисар с ресор МСП и предприемачество“ Още
БТПП предлага богата база данни с оферти за бизнес сътрудничество
Над 150 актуални оферти за бизнес сътрудничество с партньори от цял свят могат да бъдат намерени на сайта на БТПП Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Покана за участие в ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ ПО ВРЕМЕ НА MARKETPLACE AUSTRIA FOOD 2019
Поети разходи! Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
2,8% инфлация за юни
Данни от Националния статистически институт Още
ПРЕПОРЪЧАНО ЧЕТИВО
Кои общини ползват най-много европейски средства?
Автор: Адриан Николов, Институт за пазарна икономика Още