Назад

Годишно увеличение на разходите за труд с 5,1% в Eврозоната и 5.5% в целия Европейски съюз, за Q1 на 2024През първото тримесечие (Q1) на 2024 г. разходите за труд на час са се повишили с 5,1% в еврозоната и с 5,5% в ЕС в сравнение със същото тримесечие на предходната година, по данни на Евростат - статистическата служба на Европейския съюз .

През първото тримесечие на 2024 г. в Еврозоната в сравнение със същото тримесечие на предходната година разходите за почасово заплащане и заплати са се увеличили с 5,3%, докато несвързаният с работната заплата компонент нараства с 4,5%.

В Европейския съюз през първото тримесечие на 2024 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година, разходите за почасови надници и заплати са се увеличили с 5,8% и компонентът извън работната заплата нараства с 4.8%.

Разбивка по сектори

През първото тримесечие на 2024 г. в Еврозоната в сравнение със същото тримесечие на предходната година разходите за труд на час са се повишили с 5,3% в публичния сектор и с 5,0% в частния сектор: +4,8% в индустрията, +5,2% в строителството и +5,0% в услугите.

В Европейския съюз почасовите разходи за труд в първото тримесечие са нараснали с 5,6% в   публичния сектор и с 5,5% в частния сектор: +5,5% в индустрията, +5,8 % в строителството и +5,5% в услугите.

Разходи за почасово заплащане в различните страни

През първото тримесечие на 2024 г. в сравнение със същото тримесечие на 2023 година, най-високите увеличения на разходите за почасово заплащане за цялата икономика са регистрирани в Румъния (+16,4%), България (+15,8%), Хърватия (+15,3%), Полша (+14,1%) и Унгария (+13,7%). Още две държави-членки на ЕС отбелязват увеличение над 10%, а именно: Латвия (+12,7%) и Литва (+11,1%).

Цялото изследване на Евростат можете да видите ТУК.