Назад

Семинар в Пазарджик по линия на партньорството със Световната банка




Заместник-кметът на Пазарджик Нино Ненов посрещна представители на Световната банка в Община Пазарджик. Съвместно бе организиран практически семинар "Интегрирано териториално развитие в Южен централен район: партньорства за нови възможности“, който завърши с онлайн сесия на 14 юни 2024 г.

Основната цел на семинара бе да представи практически инструменти и методи за успешно планиране и реализиране на интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). Участие в него, заедно с много други представители на организации и фирми, взе и Георги Стоилов, Председател на УС на Пазарджишката търговско- промишлена палата.

Като домакин на семинара, Пазарджик имаше възможността да покаже своята водеща роля в регионалното развитие. На събитието присъстваха представители на общини от целия Южен централен район, включително ключови фигури от областните информационни центрове и различни административни звена. Особено внимание бе отделено на участието на специалисти, отговорни за стратегическо планиране, архитектура, градоустройство, образование, социални дейности, здравеопазване, транспорт, екология и култура.

Семинарът започна с приветствие от представители на Световната банка, които подчертаха значимостта на устойчивите партньорства като стартиралото с Пазарджик и ангажирането на гражданите в процесите на регионално развитие. През двата дни на събитието бяха разгледани различни теми, сред които инструментите за интегрирано развитие, подходи за поддържане на устойчиви партньорства и стратегии за ангажиране на гражданите и други заинтересовани страни.

Заместник-кметът Нино Ненов изрази впечатления за конструктивните теми, обсъждани по време на семинара: „Изключително съм доволен от високата степен на ангажираност и интерес, проявени от участниците в семинара. Тези дискусии и обмяна на опит са ключови за успешното прилагане на интегрирани териториални инвестиции, които са от съществено значение за развитието на нашия регион. Искам Пазарджик да се превърне във водещ пример за успешни практики в областта на регионалното развитие, като лично насърчавам повече представители от общините в региона да се включат в подобни инициативи. Вярвам, че съвместната ни работа с партньори като Световната банка ще допринесе за дългоочакваното развитие на нашия район, като повиши капацитета и ефективността на местните администрации.